DETAIL KURZU

Ako si vybudovať prirodzený vplyv a sebavedomie prostredníctvom hlasu, oblečenia a reči tela

Od:

Otvorená Hra o. z.

Bratislava

Popis kurzu

Pôsobte svojím hlasom tak, aby vás druhí s nadšením počúvali.

Prispôsobte svoju neverbálnu komunikáciu publiku či partnerom tak, aby ste prehĺbili vzájomné porozumenie a dôveru.

Oblečte sa tak, aby sa na vás druhí so záujmom pozerali.


Obsah kurzu

Čo sa naučíte:

 • Ako zanechať kvalitný prvý dojem

 • Ako vybudovať vzájomnú dôveru a záujem

 • Ako sa prostredníctvom reči tela cítiť sebavedome a uvoľnene

 • Ako pracovať so svojím hlasom aby sme s ním dokázali zaujať druhých

 • Ako si v hlase nájsť oporu a znížiť svoj stres

 • Ako si zadefinovať svoj autentický a dôveryhodný imidž

 • Ako sa ukotviť v prítomnosti pomocou power outfitu

 • Ako si vybudovať vzájomné vzťahy prostredníctvom outfitu  Pre koho je workshop určený

 • Manažéri

 • Teamlídri

 • Majitelia firiem

 • Riaditelia

 • Obchodníci

 • Všetci, ktorí sa chcú rozvíjať a pôsobiť na druhých ľudí


Workshopom vás prevedú


Mgr.art. Lucia Hurajová ArtD. - herečka

Ako profesionálna herečka sa venujem práci s psychikou, ale aj s rečou tela, zvládaniu techniky hlasu a reči na dennej báze. Zároveň pracujem v prostredí, kde sa komunikácia a jej dokonalé ovládanie priamo spájaju s úspechom v povolaní. Rozhodla som sa preto sprostredkovať vám nadobudnuté skúsenosti a pomôcť vám objaviť nové možnosti v oblasti nadväzovania vzťahov, ktoré si nevyhnutne vytvárame tak v súkromnom, ako i osobnom živote.


Mgr. Ľubica Jakušová - fashion koučka

Štúdium verbálnej komunikácie ma priviedlo k univerzálnemu komunikačnému nástroju, ktorý paradoxne nevychádza z verbality. Je ním móda. Naučiť sa komunikovať prostredníctvom odevu je ako naučiť sa nový jazyk. Otvoria sa nové obzory nielen voči svetu, ale aj voči sebe samému. Preto som založila spoločnosť Lubitsa Styling - STYLE FOR REAL PEOPLE, v ktorej pracujem ako fashion koučka. Okrem školení sa venujem individuálnym klientom a redakčnej činnosti.   


Mgr. Martin Čajko - psychológ

Som presvedčený, že komunikácia hrá v živote človeka veľmi dôležitú úlohu. Verím, že efektívna formulácia našich myšlienok, ako aj pozorné počúvanie druhých, dokáže predísť veľkému množstvu konfliktov a nedorozumení.

Zastávam názor, že poznaním seba, dokážeme svoju komunikáciu výrazne vylepšiť, a preto sa venujem práci s emóciami a vnútorným nastavením. Okrem toho sa venujem asertívnej komunikácii a neverbálnej komunikácii.

Otvorená Hra pre mňa predstavuje komunikáciu bez manipulácie, klamstva, úskokov či podrazov. Je to komunikácia zameraná na spoluprácu a vzájomné pochopenie, kde sa obidve strany snažia dosiahnuť win-win výsledok.

Spoluzakladateľ projektu Otvorená Hra (www.otvorenahra.sk)


Mgr. Michal Šoltés - psychológ

Neverím tomu, že by existovala jedna zázračná komunikačná technika, ktorá vyrieši všetky naše problémy. Naopak, komunikačné majstrovstvo súvisí s tým, koľko možností máme k dispozícii a ako šikovne si z nich vieme vyberať tie najefektívnejšie.

Tréning komunikácie je pre mňa dlhodobou cestou. Postupne si osvojujeme ďalšie a ďalšie schopnosti, vďaka ktorým riešime situácie lepším spôsobom.

Preto vidím zmysel v kombinovanom online a offline tréningu. Online tréning umožňuje pravidelnosť a osobný kontakt nám dáva potrebné zážitky a skúsenosti. Vďaka tomu môžeme ísť po malých, jednoduchých a zábavných krôčikoch smerom k našim komunikačným aj životným cieľom.

Spoluzakladateľ projektu Otvorená Hra (www.otvorenahra.sk)


Cena celodenného workshopu pre jednotlivca: 250 eur

Trvanie workshopu: 6 - 7 hodín

Min. počet 6 osôb

Max. počet 12 osôb


Hodnotenie
Organizátor