Detail kurzu

Skončenie pracovného pomeru z pohľadu právnej praxe

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Po absolvovaní seminára budú účastníci pripravení predložiť manažmentu alternatívy skončenia pracovného pomeru, vrátane ich finančného dopadu, ako aj zhodnotenia miery rizika súdneho sporu z dôvodu neplatnosti skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca.

Obsah kurzu

  • Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa
  • Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca
  • Skončenie pracovného pomeru dohodou
  • Skončenie pracovného pomeru výpoveďou
  • Okamžité skončenie pracovného pomeru
  • Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
  • Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Cieľová skupina

Seminár je pripravený pre právnikov spoločností, advokátom a koncipientom, pracovníkom štátnych inštitúcií a ministerstiev.

Kontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/544 122 95
bpmvzdel@zmail.sk

Hodnotenie
Organizátor