Bratislava

Verejní obstarávatelia - Register partnerov verejného sektora

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
 • Miesto konania: Astrová 2/A, Otidea, s.r.o. Bratislava
 • Cena: 105 € (87,50 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: Organizačné a lektorské zabezpečenie, študijné materiály pre účastníkov, občerstvenie počas školenia a stravný lístok na obed
 • Organizátor: OTIDEA s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom seminára je aplikácia zákona č.315/2016 Z.z. v nadväznosti na zákon č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Cieľová skupina

Kurz je určený všetkým, ktorí pôsobia na strane verejného obstarávateľa, obstarávateľa, ale i záujemcov/uchádzačov

Obsahová náplň

Všeobecne o registri:

 • Čo je to register partnerov verejného sektora?
 • Komu je register partnerov verejného sektora určený?
 • Materiálna publicita údajov zapísaných v registri

Rozsah záväznosti

 • Akých transakcií, verejných zdrojov, či majetku sa RPVS týka?
 • Na koho sa zákon nevzťahuje?
 • Nepovinný zápis do registra

Partner verejného sektora a oprávnená osoba

 • Kto je partner verejného sektora?
 • Aké povinnosti má partner verejného sektora?
 • Kto je to oprávnená osoba?
 • Ako je upravený vzťah PVS a oprávnenej osoby?
 • Aké má povinnosti oprávnená osoba?
 • Vylúčenie oprávnenej osoby
 • Výmaz oprávnenej osoby

Konečný užívateľ výhod

 • Pravidelné overovanie identifikácie KÚV
 • Ako sa preukazuje KÚV?

Konanie

 • Ako prebieha registračné konanie?
 • Kto môže podať návrh na zápis, zmenu alebo výmaz údajov?
 • Aké sú povinné prílohy návrhu na zápis?

Sankcie

 • Aké sankcie hrozia subjektom verejného sektora?

Diskusia

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Monika Svinčáková
mobil:
+421 911 124 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť


Adresa
Astrová 2/A, 821 01 Otidea, s.r.o. Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 914 124 *** zobraziť

mobil:
+421 914 124 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť

web: www.otidea.sk

Adresa
OTIDEA s.r.o.
Astrová 2/A, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)