Bratislava 35

JavaScript

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom kurzu je naučiť účastníkov základy programovania v jazyku JavaScript a ukázať im jeho typické použitie. V úvode kurzu sa preberá základná syntax jazyka, príkazy, riadiace štruktúry, typy hodnôt, premenné, výrazy a funkcie. Podrobne sa preberá najmä technika objektového programovania, spracovanie udalostí a dôležité objekty – ich vlastnosti, metódy a použitie. Osobitná pozornosť sa venuje práci s oknami, rámcami a formulármi, programovaniu špeciálnych efektov a technike ladenia programov.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre pokročilých tvorcov webových stránok, ktorí chcú zvýšiť profesionálnu úroveň svojich prezentácií a vytvárať komplexnejšie komunikačné systémy v prostredí Internet / Intranet.

Obsahová náplň

1. DEŇ

 • Vznik, história a použitie jazyka
 • Základná syntax jazyka
  • rezervované slová, komentáre, použitie malých a veľkých písmen
  • príkazy
  • typy hodnôt, konštanty (literály), premenné, polia
  • výrazy, operátory (aritmetické, relačné, logické, bitové, priradenie), priorita vyhodnocovania
  • funkcie a ich argumenty
 • Udalosti (events) a ich spracovanie
 • Objekty, vlastnosti, metódy

2. DEŇ

 • Príkazy a riadiace štruktúry
  • vetvenie – if
  • cykly – while, for
 • Funkcie – význam a použitie
  • štandardné funkcie
  • používateľom definované funkcie
 • Objekty Internetového prehliadača, okná, rámce, formuláre
 • Programovanie špeciálnych efektov
  • zmena obrázkov na stránke
  • stavový riadok, …

3. DEŇ

 • Použitie obrázkových máp na strane klienta a servera
 • Cookies
 • Dynamické HTML
 • Zaujímavé príklady použitia jazyka
 • Techniky ladenia programov
 • JavaScript a bezpečnosť

Ďalšie informácie

Typ a platnosť osvedčenia:
Potvrdenie o absolvovaní kurzu.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 3 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Dagmar Mylbachrová
tel:
+421 2/581 014 *** zobraziť

mobil:
+421 905 700 *** zobraziť

email:
kurzy@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/581 014 *** zobraziť

mobil:
+421 905 700 199 - Ing. Dagmar *** zobraziť

email:
kurzy@... zobraziť

web: www.ipex.sk

Adresa
Ipex IT, s.r.o.
P.O.Box 9, Bratislava 35 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)