Bratislava

Diplomatický protokol Slovenskej republiky

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
 • Cena: 201,60 € (168 € bez DPH)
 • Organizátor: VIK s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • zvýšiť kvalifikáciu účastníkov kurzu v oblasti diplomatického protokolu so špecifickým zameraním na diplomatický protokol Slovenskej republiky;
 • prehĺbiť poznatky z oblasti spoločenskej etikety o pravidlá spoločenského správania aplikované na Slovensku;
 • štandardnou súčasťou kurzu pre diplomatické misie na Slovensku je úvodná časť zameraná na prezentáciu administratívno-politického a územno-správneho systému Slovenskej republiky;
 • kurz je možné modifikovať podľa špecifík a požiadaviek zadávateľa;
 • kurz je možné absolvovať v slovenskom, anglickom, resp. v nemeckom jazyku. 

Obsahová náplň

Politický systém Slovenskej republiky

 • zákonodarná moc (Národná rada Slovenskej republiky);
 • výkonná moc (Prezident Slovenskej republiky, Vláda Slovenskej republiky);
 • súdna moc (Najvyšší súd, Ústavný súd);
 • územné a správne usporiadanie Slovenskej republiky (Vyššie územné celky);
 • ďalšie dôležité inštitúcie a orgány Slovenskej republiky. 

Diplomatický protokol Slovenskej republiky 

 • odborná terminológia;
 • história, vývoj, poslanie a význam diplomatického protokolu;
 • prednostné protokolárne poradie v diplomatickej praxi; 
 • pravidlá diplomatického protokolu v Slovenskej republike;
 • návštevy cudzích štátnych predstaviteľov v SR a návštevy štátnych predstaviteľov SR v zahraničí;
 • protokolárne formality diplomatov;
 • inštitucionálna pozícia, kompetencie a úlohy Diplomatického protokolu MZV SR;
 • úlohy a kompetencie iných ústredných orgánov štátu v oblasti diplomatického protokolu (Kancelária prezidenta SR, Úrad vlády SR, Kancelária NR SR, rezortné ministerstvá). 

Etiketa

 • zásady spoločenskej etikety (pravidlá spoločenskej významnosti, pozdrav, podanie ruky, oslovovanie najvyšších štátnych predstaviteľov v písomnom a ústnom styku, tituly, tykanie a vykanie, dary a pod.);
 • organizácia spoločenských podujatí (recepcia, raut, koktail, pracovný obed, večera a pod.);
 • zasadací poriadok;
 • telefonický kontakt;
 • písomná a elektronická komunikácia; 
 • prijímanie pracovných návštev. 

Typ a platnosť osvedčenia:
Potvrdenie o absolvovaní školenia

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Cena: 201,60 €

Dĺžka kurzu: 8 hodín

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 911 334 *** zobraziť

email:
vik@... zobraziť

web: vik.sk

Adresa
VIK s.r.o.
Ružinovská 1/4814, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)