Bratislava

Verejné obstarávanie

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
 • Cena: 129,60 € (108 € bez DPH)
 • Organizátor: VIK s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Verejné obstarávanie - VIK s.r.o. - kurzy, školenia, semináre
Cieľom školenia je časovo efektívne získanie uceleného a komplexného prehľadu o verejnom obstarávaní, vrátane legislatívnych zmien účinných od 18.4.2016.

Obsahová náplň

Verejné obstarávanie - VIK s.r.o. - kurzy, školenia, semináre
 • kto a za akých podmienok je povinný verejne obstarávať, 
 • oslobodenie od povinnosti verejne obstarávať, 
 • zmeny týkajúce sa finančných limitov, a to aj pre rok 2016 
 • evidencia referencií, uzatváranie dodatkov, určenie ceny plnenia pri rámcovej dohode, 
 • rozdeľovanie zákaziek na časti a zmiešané zákazky po novom, 
 • zmena zmlúv v novom zákone a odstúpenie od zmluvy, 
 • zadávanie zákaziek, podmienky účasti, súťažné podklady, zábezpeka, vrátane toho, čo prinesie nový zákon v týchto oblastiach, 
 • predkladanie ponúk, ich otváranie a vyhodnocovanie pri nadlimitných a podlimitných zákazkách, 
 • verejná súťaž, užšia súťaž, rokovacie konania, pripravované nové postupy: inovatívne partnerstvo, 
 • subdodávatelia v súčasnosti a po novom, 
 • zadávanie nadlimitných zákaziek v porovnaní s novou právnou úpravou,
 • zadávanie podlimitných zákaziek, prinesie nová právna úprava zásadné zmeny? 
 • návrat zákaziek s nízkou hodnotou? 
 • revízne postupy, 
 • otázky a odpovede.

Typ a platnosť osvedčenia:
Potvrdenie o absolvovaní školenia

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Cena: 129,60 €

Dĺžka kurzu: 8 hodín

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 911 334 *** zobraziť

email:
vik@... zobraziť

web: vik.sk

Adresa
VIK s.r.o.
Ružinovská 1/4814, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)