Kurz: MENTORING A KOUČING PRE MANAŽÉROV

Popis kurzu

 • Naučte sa využívať mentoring a koučing ako motivačný nástroj pri riadení tímu.
 • Prispejte k podpore tímu a vytvorte priestor pre efektívnu komunikáciu, rozvoj zručností členov a dosahovanie pracovných cieľov.
 • Začnite uplatňovať mentoringový a koučovací prístup, ktorý zlepšuje celkovú atmosféru, komunikáciu a vzťahy vo firme.Obsah kurzu

 • Rola a kompetencie mentora
 • Plánovanie a vedenie mentoringových stretnutí
 • Rozdiely medzi koučingom a mentoringom
 • Vhodné a nevhodné koučovacie situácie
 • Budovanie vzťahov založených na dôvere
 • Riešenie a prevencia konfliktných situácií pomocou koučovacieho prístupu
 • Koučovacie otázky
 • Prípustné a neprípustné zasahovanie v rozhovore
 • Ako reagovať na prekvapivé výroky a situácie
 • Hranice a ich stanovenie
 • Psychohygiena manažéra ako kouča a mentora
 • Spätná väzba, otázky a odpovede

Forma vzdelávania: in­teraktívny tréning

Počet účastníkov:  4 –10Cieľová skupina

manažéri, riadiaci pracovníci a tím lídriPoznámka k cene

Cena zahŕňa občerstvenie a študijný materiál. Fyzické osoby – zľava 20%.Kontaktná osoba

Mária Pipová
+421 2/642 828 81
mega@megaeducation.sk


Organizátor