MENTORING A KOUČING PRE MANAŽÉROV

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • Naučte sa využívať mentoring a koučing ako motivačný nástroj pri riadení tímu.
 • Prispejte k podpore tímu a vytvorte priestor pre efektívnu komunikáciu, rozvoj zručností členov a dosahovanie pracovných cieľov.
 • Začnite uplatňovať mentoringový a koučovací prístup, ktorý zlepšuje celkovú atmosféru, komunikáciu a vzťahy vo firme.

Cieľová skupina

manažéri, riadiaci pracovníci a tím lídri

Obsahová náplň

 • Rola a kompetencie mentora
 • Plánovanie a vedenie mentoringových stretnutí
 • Rozdiely medzi koučingom a mentoringom
 • Vhodné a nevhodné koučovacie situácie
 • Budovanie vzťahov založených na dôvere
 • Riešenie a prevencia konfliktných situácií pomocou koučovacieho prístupu
 • Koučovacie otázky
 • Prípustné a neprípustné zasahovanie v rozhovore
 • Ako reagovať na prekvapivé výroky a situácie
 • Hranice a ich stanovenie
 • Psychohygiena manažéra ako kouča a mentora
 • Spätná väzba, otázky a odpovede

Forma vzdelávania: interaktívny tréning

Počet účastníkov:  4 –10

Termíny kurzov

19.04.2018

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mária Pipová
tel:
+421 2/642 828 *** zobraziť

mobil:
+421 918 329 *** zobraziť

email:
mega@... zobraziť


Adresa
Vilová 2, 85101 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/642 828 *** zobraziť

mobil:
+421 918 329 *** zobraziť

email:
mega@... zobraziť

web: www.megaeducation.sk

Adresa
MEGA Education s.r.o.
Vilová 2, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)