Detail kurzu

Od mentoringu ku koučingu

MEGA Education s.r.o.

Popis kurzu

 • Naučte sa využívať mentoring a koučing ako motivačný nástroj pri riadení tímu.
 • Prispejte k podpore tímu a vytvorte priestor pre efektívnu komunikáciu, rozvoj zručností členov a dosahovanie pracovných cieľov.
 • Začnite uplatňovať mentoringový a koučovací prístup, ktorý zlepšuje celkovú atmosféru, komunikáciu a vzťahy vo firme.

Obsah kurzu

 • rola a kompetencie mentora
 • plánovanie a vedenie mentoringových stretnutí
 • rozdiely medzi koučingom a mentoringom
 • vhodné a nevhodné koučovacie situácie
 • budovanie vzťahov založených na dôvere
 • riešenie a prevencia konfliktných situácií pomocou koučovacieho prístupu
 • koučovacie otázky
 • prípustné a neprípustné zasahovanie v rozhovore
 • ako reagovať na prekvapivé výroky a situácie
 • hranice a ich stanovenie
 • psychohygiena manažéra ako kouča a mentora
 • spätná väzba, otázky a odpovede

Forma vzdelávania: in­teraktívny tréning

Cieľová skupina

manažéri, riadiaci pracovníci a tím lídri

Poznámka k cene

Cena zahŕňa občerstvenie a študijný materiál. Fyzické osoby – zľava 20%.

Hodnotenie
Organizátor