Riadenie projektov v automobilovom priemysle

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Získať základné zručnosti a vedomosti týkajúce sa projektového manažmentu, definovania a monitoropvania projektu, metodami projektového manažmentu a riadením rizik v projektoch.

Cieľová skupina

Pre všetkých, ktorí chcú získať, alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu.

Obsahová náplň

 • princípy riadenia projektov
 • prínosy projektového manažmentu
 • súvislosť projektového a procesného manažmentu
 • založenie projektu a jeho riadenia s väzbou na stratégiu
 • hlavné znaky projektu, stanovenie projektových cieľov
 • organizačné štruktúry projektového manažmentu
 • tímová práca v rámci projektu
 • harmonogram projektu
 • metódy projektového manažmentu
 • dokumentácia projektu
 • audity v rámci projektu a procesov
 • štandardy projektového manažmentu (ISO 10006, PMI, IPMA)
 • štúdia realizovateľnosti
 • omyly a chyby v projektovom manažmente
 • software pre oblasť riadenia projektov
 • diskusia

Lektor:
Ing. Petr Šabata

Typ a platnosť osvedčenia:
certifikát s neobmedzenou platnosťou

Termíny kurzov

20.04.2018

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Daniela Matyášová
tel:
+421 2/444 552 *** zobraziť

mobil:
+421 907 933 *** zobraziť

email:
daniela.matyasova@... zobraziť


Adresa
Piešťany

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/444 552 *** zobraziť

email:
daniela.matyasova@... zobraziť

web: www.dnvgl.sk

Adresa
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
Sabinovská 8, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)