Riadenie projektov v automobilovom priemysle

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Získať základné zručnosti a vedomosti týkajúce sa projektového manažmentu, definovania a monitoropvania projektu, metodami projektového manažmentu a riadením rizik v projektoch.

Cieľová skupina

Pre všetkých, ktorí chcú získať, alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu.

Obsahová náplň

 • princípy riadenia projektov
 • prínosy projektového manažmentu
 • súvislosť projektového a procesného manažmentu
 • založenie projektu a jeho riadenia s väzbou na stratégiu
 • hlavné znaky projektu, stanovenie projektových cieľov
 • organizačné štruktúry projektového manažmentu
 • tímová práca v rámci projektu
 • harmonogram projektu
 • metódy projektového manažmentu
 • dokumentácia projektu
 • audity v rámci projektu a procesov
 • štandardy projektového manažmentu (ISO 10006, PMI, IPMA)
 • štúdia realizovateľnosti
 • omyly a chyby v projektovom manažmente
 • software pre oblasť riadenia projektov
 • diskusia

Lektor:
Ing. Petr Šabata

Typ a platnosť osvedčenia:
certifikát s neobmedzenou platnosťou

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Daniela Matyášová
tel: +421 2/444 552 82
mobil: +421 907 933 115
e-mail: daniela.matyasova@dnvgl.com

Adresa
Penzión Bodona, Piešťany

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/444 552 82
email: daniela.matyasova@dnvgl.com
web: www.dnvgl.sk

Adresa
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
Sabinovská 8, Bratislava Zobraziť na mape