Kurz: Riadenie projektov v automobilovom priemysle

Popis kurzu

Získať základné zručnosti a vedomosti týkajúce sa projektového manažmentu, definovania a monitoropvania projektu, metodami projektového manažmentu a riadením rizik v projektoch.Obsah kurzu

 • princípy riadenia projektov
 • prínosy projektového manažmentu
 • súvislosť projektového a procesného manažmentu
 • založenie projektu a jeho riadenia s väzbou na stratégiu
 • hlavné znaky projektu, stanovenie projektových cieľov
 • organizačné štruktúry projektového manažmentu
 • tímová práca v rámci projektu
 • harmonogram projektu
 • metódy projektového manažmentu
 • dokumentácia projektu
 • audity v rámci projektu a procesov
 • štandardy projektového manažmentu (ISO 10006, PMI, IPMA)
 • štúdia realizovateľnosti
 • omyly a chyby v projektovom manažmente
 • software pre oblasť riadenia projektov
 • diskusiaCieľová skupina

Pre všetkých, ktorí chcú získať, alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu.Certifikát

certifikát s neobmedzenou platnosťouKontaktná osoba

Daniela Matyášová
+421 2/444 552 82
daniela.matyasova@dnvgl.com


Organizátor