Bratislava

INTRASTAT SK

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
 • Cena: 181,20 € (151 € bez DPH)
 • Organizátor: VIK s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom je oboznámiť účastníkov s pravidlami pre INTRASTAT a zmenami pre rok 2018 súvisiacimi s vyhláškou ŠÚ SR č. 250/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 – 2020.

Obsahová náplň

Úvod do INTRASTATU:

 • platné právne normy EÚ a SR, vysvetlenie pojmov a terminológie,
 • zmeny v zákone o DPH, colných predpisoch a colných sadzobník na rok 2018,
 • účel a fungovanie štatistického zisťovania, colnej únie a jednotného trhu EÚ,
 • vznik a zánik spravodajskej povinnosti, prahy oslobodenia a transakcie,•podávanie hlásení pri prijatí a odoslaní, predmet hlásení a výnimky,
 • ako rozlíšim kedy mám podať hlásenie INTRASTAT a kedy nie,•priradenie kódu tovaru podľa colného sadzobníka, praktické návody a postupy,
 • medziročné zmeny kombinovanej nomenklatúry.

Praktické riešenia INTRASTATU:

 • ako správne vyplniť hlásenie pri prijatí, odoslaní,
 • kedy podať opravné hlásenie a kedy nulové hlásenie,
 • trojstranný obchod – priebeh, vysvetlenie, nepriamy dovoz a vývoz – súvislosti s colnými predpismi,
 • ako a kedy má SJ povinnosť podať hlásenie pri dobropise,
 • vykazovanie zušľachtenia, platenej opravy, premiestnenia tovaru (napr. konsignančné sklady),
 • vykazovanie software, odpadu, rozložených zásielok, možnosti kumulácie údajov v hlásení,
 • príklady z aplikačnej praxe, SIMSTAT – zjednodušenie štatistického vykazovania.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Cena: 181,20 €

Dĺžka kurzu: 1 deň

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 911 334 *** zobraziť

email:
vik@... zobraziť

web: vik.sk

Adresa
VIK s.r.o.
Ružinovská 1/4814, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)