Kurz: Upomínacie konanie, platobný rozkaz a žaloba v civilnom procese

Popis kurzu

OBSAH:

1. DEŇ

 1. Systematika sporového konania, prostriedky uplatňovania nárokov
 • sporové konanie a osobitné procesné postupy v sporovom konaní
 • upomínacie konanie a platobný rozkaz, vzťah osobitnej právnej úpravy s Civilným sporovým poriadkom
 • vecný rozsah aplikácie rozkazného a upomínacieho konania a výnimky z aplikácie
 1. Procesné úkony účastníkov
 • žaloba a jej náležitosti
 • žalobná odpoveď, replika a duplika
 • prostriedky procesnej obrany a procesného útoku a koncentrácia konania
 1. Dispozičné úkony účastníkov
 • zmena žaloby a jej limitácia
 • späťvzatie žaloby a jej následky
 • ďalšie procesné úkony účastníkov konania

2. DEŇ

 1. Návrh na vydanie platobného rozkazu v rozkaznom a upomínacom konaní
 • náležitosti návrhu a prostriedky procesného útoku
 • poplatková povinnosť a postup pri nezaplatení
 • postup po podaní návrhu na vydanie platobného rozkaz
 1. Obrana voči platobnému rozkazu a rozhodnutia
 • odpor proti platobnému rozkazu a jeho náležitosti
 • nedostatky odporu a jeho následky
 • odmietnutie odporu a zrušenie platobného rozkaz
 • povolenie splácania dlžnej sumy v splátkach a jeho účinkyCieľová skupina

Seminár je pripravený pre advokátov, koncipientov a právnikov firiem a spoločností.Kontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com


Organizátor