Detail kurzu

Právne minimum pre manažérov

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Srdečne Vás pozývame na online kurz Právne minimum pre manažérov, ktoré sa uskutoční naživo od 9:30 hod. do 14:30 hod.
Odborné podujatie vedie skúsený lektor a kvalifikovaný odborník z praxe, formou interaktívnej spolupráce s účastníkmi so zameraním na ich konkrétne potreby a požiadavky. Na to, aby ste sa ho mohli zúčastniť z pohodlia Vášho domova alebo kancelárie budete potrebovať internetové pripojenie a počítač.

Obsah kurzu

Seminár je pripravený pre top manažérov a riadiacich pracovníkov, pracovníkov obchodu, personalistov a všetkých, ktorí k svojej práci potrebujú prehľad a rozšírenie svojich znalostí, vedomostí a praktických skúseností o základných pravidlách podnikania a zamestnávania na Slovensku (Obchodný zákonník, Zákonník práce...).

Obsah seminára:

 

a) Základy práva obchodných spoločností

- druhy obchodných spoločností a ich charakteristické znaky

- orgány obchodných spoločností, ich úlohy a právomoci

- Živnostenský register a Obchodný register

b) Zmluvné právo

- právna úprava Občianskeho a Obchodného zákonníka, ich aplikácia

- proces uzatvárania zmlúv, forma zmluvy a jej náležitosti

- zmena a ukončenie zmluvy, neplatnosť

c) Základy pracovného práva

- druhy pracovnoprávnych vzťahov a rozdiely medzi nimi

- podstatné a obvyklé náležitosti pracovnej zmluvy

- skončenie pracovného pomeru

d) Súdne konania

- spôsoby vymáhania nárokov v Slovenskej republike

- druhy súdnych konaní a opravné prostriedky

-náklady a ďalšie praktické otázky vedenia súdneho konania

Cieľová skupina

Seminár je pripravený pre top manažérov a riadiacich pracovníkov, pracovníkov obchodu, personalistov a všetkých, ktorí k svojej práci potrebujú prehľad a rozšírenie svojich znalostí, vedomostí a praktických skúseností o základných pravidlách podnikania a zamestnávania na Slovensku (Obchodný zákonník, Zákonník práce...).
Poznámka k cene

Zľava pri registrácii: 2 - 4 účastníkov z jednej spoločnost - 5 % zľava, 5 a viac účastníkov z jednej spoločnosti - 10 % zľava.

Kontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com

Hodnotenie




Organizátor