DETAIL KURZU

Právne minimum pre manažérov

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Seminár je pripravený pre top manažérov a riadiacich pracovníkov, pracovníkov obchodu, personalistov a všetkých, ktorí k svojej práci potrebujú prehľad a zdokonalenie znalostí, vedomostí a praktických skúseností o základných pravidlách podnikania a zamestnávania na Slovensku (Obchodný zákonník, Zákonník práce…).

Odborné podujatie vedie skúsený lektor a kvalifikovaný odborník z praxe, formou interaktívnej spolupráce s účastníkmi so zameraním na ich konkrétne potreby a požiadavky. Okrem vzdelávacieho charakteru plní podujatie i účel získavania nových kontaktov a tým i vznik nových – vzájomne prospešných obchodných príležitostí.

Obsah kurzu

 1. Základy práva obchodných spoločností
 • druhy obchodných spoločností a ich charakteristic­ké znaky
 • orgány obchodných spoločností, ich úlohy a právomoci
 • Živnostenský register a Obchodný register
 1. Zmluvné právo
 • právna úprava Občianskeho a Obchodného zákonníka, ich aplikácia
 • proces uzatvárania zmlúv, forma zmluvy a jej náležitosti
 • zmena a ukončenie zmluvy, neplatnosť
 1. Základy pracovného práva
 • druhy pracovnoprávnych vzťahov a rozdiely medzi nimi
 • podstatné a obvyklé náležitosti pracovnej zmluvy
 • skončenie pracovného pomeru
 1. Súdne konania
 • spôsoby vymáhania nárokov v Slovenskej republike
 • druhy súdnych konaní a opravné prostriedky
 • náklady a ďalšie praktické otázky vedenia súdneho konania
Poznámka k cene

Zľava pri registrácii: 2 - 4 účastníkov z jednej spoločnost - 5 % zľava, 5 a viac účastníkov z jednej spoločnosti - 10 % zľava.

Kontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com

Hodnotenie
Organizátor