Bratislava

Verejné obstarávanie - Nadlimitné elektronické trhovisko

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
 • Miesto konania: Astrová 2/A, Otidea, s.r.o. Bratislava
 • Cena: 126 € (105 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: V cene je zahrnuté organizačné a lektorské zabezpečenie, materiály pre účastníkov, občerstvenie počas dňa, stravný lístok na obed
 • Organizátor: OTIDEA s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom školenia je poskytnúť komplexný prehľad spôsobu zadávania zákazky v nadlimitnom trhovisku elektronického kontraktačného systému z pohľadu verejného obstarávateľa. Školenie je určené pre tých, ktorí už poznajú elektronické trhovisko EKS pre zadávanie podlimitných zákaziek a chcú sa oboznámiť s možnosťami, ktoré poskytuje nadlimitné trhovisko.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre účastníkov zo strany verejného obstarávateľa a obstarávateľa.

Obsahová náplň

Nadlimitné elektronické trhovisko – NET:

 • Úvod do problematiky NET
 • Nástroje NET

  Elektronická tabuľa

  Spis

  Schránka správ

 • Postup vytvorenia nadlimitnej zákazky v NET
 • Oznámenia v NET (a prepojenie na IS ZU)
 • Formulár pre súťažné podklady
 • Postup vyhlásenia zadávania zákazky v NET
 • Vysvetľovanie súťažných podkladov
 • Informačné povinnosti verejného obstarávateľa
 • Vyhodnocovanie ponúk
 • Vysvetľovanie ponúk
 • Elektronická aukcia
 • Uzavretie zmluvy
 • Úkony po uzavretí zmluvy s úspešným uchádzačom (referencie)

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Monika Svinčáková
mobil:
+421 911 124 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť


Adresa
Astrová 2/A, 821 01 Otidea, s.r.o. Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 914 124 *** zobraziť

mobil:
+421 914 124 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť

web: www.otidea.sk

Adresa
OTIDEA s.r.o.
Astrová 2/A, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)