Detail kurzu

Právne vzťahy k nehnuteľnostiam

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

a) Druhy vecných práv a typy nehnuteľností

  • druhy vecných práv v slovenskom právnom systéme, podielové a bezpodielové spoluvlastníctvo, vecné práva k cudzej veci
  • typy nehnuteľností a ich identifikácia
  • zápis práv k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností, údaje obsiahnuté v liste vlastníctva

b) Podielové spoluvlastníctvo, jeho vznik a zánik

  • spoluvlastnícky podiel a práva a povinnosti s ním spojené
  • hospodárenie so spoločnou vecou a prevod spoluvlastníckeho podielu
  • spôsoby vytvorenia podielového spoluvlastníctva, zrušenie a vyporiadanie

c) Prevod vlastníckeho práva nehnuteľnostiam

  • formy prevodu vlastníckeho práva – kúpna zmluva, darovacia zmluva, zámenná zmluva
  • identifikácia zmluvných strán v zmluvách o prevode
  • náležitosti zmluvy o prevode vlastníckeho práva k bytu
  • typické zmluvné doložky v kúpnej zmluve

Viac info na: http://www.bpm-educat.com/…nutelnostiam

Cieľová skupina

Seminár je pripravený pre advokátov, koncipientov a právnikov firiem a spoločností

Kontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com

Hodnotenie
Organizátor