Inventarizace majetku a závazků – náležitá příprava na účetní závěrku

Základné info
 • Termín kurzov: 05.12.2017
 • Miesto konania: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
 • Cena: 2 408 Kč (1 990 Kč bez DPH)
 • Poznámka k cene: kód: 1703980 - 1 990 Kč + DPH Základní cena, kód: 170398A - 3 781 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170398B - 5 373 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170398C - 6 766 Kč + DPH
 • Organizátor: 1. VOX a.s.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Seminář vás seznámí s cíli, povinnostmi a postupy při inventarizaci a při vypořádání inventarizačních rozdílů. Odnesete si návod jak jednoduše a prakticky připravit vnitřní postupy na provádění inventarizací a pravidla, jak se vypořádat s nedostatky zjištěnými při provádění a vypořádání výsledků inventarizací.

Cieľová skupina

Seminář je určen zejména účetním, pracovníkům účetních a poradenských firem, ekonomickým pracovníkům, dále také manažerům a majitelům firem.

Obsahová náplň

POŽADOVANÉ CÍLE – PRIORITA VLASTNICKÉHO PŘÍSTUPU K MAJETKU:

 • formální a věcné přístupy k provádění inventarizace dříve a dnes,
 • zvýšení jistoty vlastníků o stavu a pohybu majetku – reakce na potřeby vlastníka (varianty a možnosti/nutnosti mimořádné inventarizace),
 • ostatní nepřímé vazby z obchodních vztahů – podmínka správnosti nabytí (pozbytí) majetku správně provedenou inventarizací,
 • vlivy nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích s účinností od 1. 1. 2014 („péče řádného hospodáře“: § 159 NOZ),
 • příklady z praxe k provedení inventarizací (krádeže a vloupání, nákup podniku, přeměny, prodej, převody/vypořádání obchodního podílu, apod.).

VYMEZENÍ ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ V AKTUÁLNÍM ZNĚNÍ ZÁKONA/PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISECH:

 • výchozí požadavky dle zákona o účetnictví,
 • rozšíření požadavků na provedení inventarizací,
 • vyhláška o inventarizaci majetku a závazků – č. 270/2010 Sb., ve znění změn od 1. 1. 2016 (vymezení účetních jednotek, kterých se tato vyhláška týká, případné využití pro metodickou podporu i u podnikatelů),
 • prováděcí předpisy (vyhlášky: 500, 504, 410 – pro různé typy účetních jednotek, české účetní standardy – pro různé typy účetních jednotek),
 • aplikace v praxi – viz vyjmenované předpisy (různé přístupy vlastníků).

OBSAH A FORMA VNITŘNÍ NORMY NA PROVÁDĚNÍ INVENTARIZACÍ:

 • návod jak jednoduše a prakticky připravit vnitřní postupy – možné podklady: vyhláška č. 155/1971 Sb., vyhláška č. 270/2010 Sb., v aktuálním znění,
 • reakce na rozvoj informačních technologií a výpočetní techniky ve vazbě na pořizování fyzických soupisů a výsledků vypořádání inventarizací,
 • návaznosti na harmonogram roční účetní závěrky,
 • přípravné práce,
 • průběh inventarizací,
 • vyhodnocení a proúčtování inventarizačních rozdílů.

PROÚČTOVÁNÍ INVENTARIZAČNÍCH ROZDÍLŮ – PRAKTICKÉ PŘÍKLADY:

 • účetní a daňové dopady při zúčtování inventarizačních rozdílů,
 • proúčtování záměn – správná dokumentace a proúčtování,
 • problematika přirozených úbytků zásob (sestavení speciální normy),
 • ZDP v platném znění, pokyn GFŘ: D-6 k dani z příjmů,
 • věcné a formální náležitosti – průkaznost celkové dokumentace.

NÁVODY POSTUPŮ INVENTARIZACÍ U JEDNOTLIVÝCH OKRUHŮ MAJETKU:

 • specifika u aktiv (odepisovaná, neodepisovaná),
 • specifika u pasiv,
 • majetek cizí – v podrozvahové evidenci (viz novela § 30, odst. 8 zákona o účetnictví),
 • majetek zapůjčený a vypůjčený – příklady z praxe.

AUDITOR – VYMEZENÍ PRÁV A POVINNOSTÍ K PROBLEMATICE INVENTARIZACE:

 • povinnosti vyplývající ze zákona č. 93/2009 Sb., ve znění pozdějších změn,
 • připravovaná významná novela zákona o auditorech,
 • obecné přístupy auditora,
 • pravidla, podle kterých auditor ověřuje správnost postupů při inventarizacích,
 • vazby na výrok auditora z hledisek úplnosti, správnosti a průkaznosti provedených inventarizací.

NEDOSTATKY ZJIŠŤOVANÉ PŘI PROVÁDĚNÍ A VYPOŘÁDÁNÍ VÝSLEDKŮ INVENTARIZACÍ:

 • nedostatečná připravenost,
 • neprůkaznost inventarizací,
 • neúplnost inventarizací,
 • proúčtování inventarizací – úroveň celkové dokumentace a průkaznost účetních záznamů,
 • možné trestněprávní důsledky nedostatečné dokumentace (účetního záznamu) v souvislosti s proúčtováním výsledků inventarizací.

DISKUZE A ZÁVĚR:

 • praktické příklady z praxe,
 • jednotlivé typy odpovědností za škodu vyplývající ze zákoníku práce,
 • možnosti vymáhání mank a škod,
 • stanovení správné ceny pro vymáhání mank a škod,
 • případy soudních vymáhání schodků na svěřených hodnotách,
 • judikát: inventurní manko a DPH.

Lektor:
Ing. Jiří Vrba

Termíny kurzov

05.12.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
email:
vox@... zobraziť


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+420 226 539 *** zobraziť

email:
vox@... zobraziť

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)