Ochrana osobných údajov v zmysle nariadenia EÚ 2016/679 (GDPR)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

27.apríla 2016 bolo schválené nariadenie EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Účastníci workshopu sa dozvedia aké zmeny to prinesie do súčasného stavu ochrany osobných údajov a na čo sa je nutné postupne pripraviť a dokedy.

Cieľom workshopu je poukázať na zásadné zmeny ochrany osobných údajov v zmysle nariadenia EÚ číslo 2016/679 a na nové prvky (zmeny) v oblasti ochrany osobných údajov.

Cieľová skupina

Workshop je určený manažérom firiem a organizácií, personalistom, spoločnostiam poskytujúcim externé služby zamerané na spracovanie osobných údajov a všetkým záujemcov, ktorí sa chcú v zákone zorientovať.

Obsahová náplň

  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady číslo 2016/679
  • Nové prvky (zmeny) v oblasti ochrany osobných údajov
  • Zmeny v zodpovednosti za bezpečnosť spracovania OÚ
  • Doporučenia k súčasnému stavu – chyby
  • Riziká ignorovania zmien – odporúčaný postup do mája 2018
  • Diskusia

Lektor:
Ing. Jaroslav Oster

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o úspešnom absolvovaní bez obmedzenia platnosti vydané spoločnosťou VINCOTTE International SK&CZ s.r.o.

Termíny kurzov

20.11.2017

uzávierka termínu 13.11.2017 (Košice)

Prihlásiť sa

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 8 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Slávka Skurkaiová
mobil:
+421 949 050 *** zobraziť

email:
training@... zobraziť


Adresa
Letná 27, 04001 Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 948 034 *** zobraziť

email:
vincotte@... zobraziť

web: www.vincotte.sk

Adresa
VINCOTTE International SK&CZ s.r.o.
Letná 27, Košice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)