Audity procesov a LPA audity

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • Spoznať princípy a druhy auditov v podnikoch.
 • Uvedomiť si, čo je cieľom LPA auditu, prečo sa robí audit.
 • Princípy a prínosy viacúrovňových auditov.
 • Prakticky ukázať výstupy z rôznych druhov auditov.

Obsahová náplň

Audity

 • Prečo sú audity dôležité?
 • Audity, základné pojmy procesných auditov
 • Princípy a účel auditu, použitie výsledkov auditu
 • Druhy auditov
 • Produktivita a audity
 • Kvalita a audity
 • Rýchly podnikový audit
 • Audit výrobného systému – čo si všímať
 • Audity zavedených metód (napr. 5S, TPM a pod.)

LPA audity

 • Čo je viacúrovňový audit, vlastník
 • Prínos LPA auditu ako nástroja riadenia
 • Plánovanie vrcholovým vedením, tím, zameranie sa
 • Realizácia LPA auditov, auditované oblasti
 • Preskúmanie vedením a neustále zlepšovanie viacúrovňových auditov
 • Čo je a čo nie je LPA audit
 • Zodpovednosti a komunikácia v LPA audite
 • Početnosť podľa úrovní organizácie
 • Vyhodnotenie LPA auditov, dokumentácia

Termíny kurzov

28.09.2017

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Zuzana Lendvayová
tel:
+421 41/239 90 *** zobraziť

mobil:
+421 910 944 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť


Adresa
IPA Slovakia, Predmestská 8600/95, 01001 Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/239 90 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.ipaslovakia.sk

Adresa
IPA Slovakia, s.r.o.
Predmestská 8600/95, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)