DETAIL KURZU

SPC - Základy štatistiky

Od:

DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Štatistická regulácia procesu je významným nástrojom pre neustále zlepšovanie procesov. Vo všeobecnosti sa SPC zaoberá zaznamenávaním (zberom) údajov, analýzou hodnôt sledovaného znaku , vypočítaním ukazovateľov spôsobilosti procesu a stanovením efektívnosti prijatých opatrení. V zmysle filozofie P-D-C-A sa jedná o neustále sa opakujúci cyklus činností.

Účastníci kurzu sa oboznámia s vplyvmi pôsobiacimi na proces, s analýzou procesu a s analýzou kvalitatívnej spôsobilosti, základnými typmi regulačných diagramov, výpočtom regulačných medzí.

Obsah kurzu

  • zdroje variability
  • histogram
  • tvary histogramu
  • normálne rozdelenie hodnôt
  • spôbilosť procesu a zariadení (metodika výpočtu, príklady)
  • SPC meraním (porovnávaním, regulačné diagramy, metodika určenia regulačných medzí, vedenie a vyhodnocovanie regulačných diagramov)
  • štatistická prebierka

Cieľová skupina

Kurz je určený pre všetkých, ktorí chcú získať, alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu.

Certifikát certifikát s neobmedzenou platnosťou Poznámka k cene

10 % zľava pri objednaní cez internet

Kontaktná osoba

Daniela Matyášová
+421 2/444 552 82
daniela.matyasova@dnvgl.com

Hodnotenie
Organizátor