Detail kurzu

Objav svoj potenciál - svoje IKIGAI a cestu k jeho naplneniu (2 DNI) aj ON-LINE

Espiral, s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom 2-dňového workshopu, je spoznanie a rozvoj osobného potenciálu – od talentov a snov, k schopnostiam a realizácii: workshop plný interakcií, so skupinovým koučingom a následnou možnosťou pokračovať v sebarozvoji individuálne.

 • identifikovať to, v čom ste dobrí, čo vám robí radosť a čo navyše dá niečo aj ostatným

A ďalej to už pôjde ľahko, ako povedal Dale Carnegie „Ak máš fokus na ľuďoch, úspechu a peniazom sa nevyhneš.“

VYNIKAJTE V CHUTI DO ŽIVOTA Počas tohto stretnutia, spolu preskúmame oblasti Vašich životných hodnôt, kde je Vaša radosť a plnosť, aké sú Vaše túžby, sny, talenty, schopnosti a zručnosti, ako je vystavaná Vaša osobnosť. Budeme odhaľovať poklad ukrytý vo Vás a cestu ako ho v živote rozvinúť a zúročiť.

 • Cieľom japonského konceptu ikigai, totiž prvoplánovo nie je šťastie a ani dlhovekosť, cieľom je identifikovať v čom sme dobrí a ako sa tomu venovať s chuťou a radosťou, s využívaním plného svojho potenciálu. Šťastie sa dostaví spolu so sebavedomím zrelej osobnosti, lebo cítite, že sa venujete tomu, čo má zmysel – to vám dodáva životnú motiváciu, silu každé ráno vstávať z postele a tešiť sa, čo vám nový deň zas prinesie

Rovnako sa k téme vyjadruje aj Hyrum Smith, autor, ktorý hovorí o vnútorných hodnotách, kritériách, ktoré keď budeme rešpektovať, získame kontrolu nad svojím časom i životom, totiž:

 • všetko naše konanie vychádza z našich prioritných hodnôt a ak si stanovíme ciele, ktoré im nezodpovedajú, môže sa nám podariť množstvo práce, ale nikdy sa nebudeme cítiť úplne spokojní, budeme zaneprázdnení, ale nie produktívni!!!
 • je nevyhnutné sústrediť sa na rozpoznanie hodnôt, ktoré sú našimi prioritami, lebo nám to pomôže lepšie si stanoviť ciele a rýchlejšie a správnejšie sa v súlade s naším presvedčením rozhodnúť

Obsah kurzu

Čo teda robiť, aby sme aj my objavili svoje IKIGAI?

 • Pozrieme sa na to, čo Vás v živote robí spokojnými, kde máte rezervy a čo by ste mohli zmeniť
 • Aké hodnoty sú pre Váš život a prácu kľúčové, čo poháňa Vaše emócie a motiváciu
 • Work – life balance: kde Vaše koleso rovnováhy pokrivkáva a čo s tým môžete urobiť
 • Aké je Vaše vysnívané povolanie, ktoré túžby sú motorom Vášho života – skupinový koučing, práca s imagináciou a tvorivými technikami (kresba, poézia, písanie, hudba, pohyb – podľa záujmu a voľby uchádzačov)
 • Ako súvisí Vaša osobnosť s Vaším povolaním, čo sú Vaše silné a slabé stránky, čím ste jedinečný, kde sú Vaše nepomenované možnosti a ako prípadné hrozby ošetriť(osobnostný psychologický test a analýza výsledkov)
 • Tvorba osobného kompasu – poskladáme puzzle Vášho smerovania, vytiahneme kľúčové prvky a vytvoríte si vlastný kompas na A4, ktorý si môžete doma umiestniť na viditeľné miesto
 • Aké konkrétne kroky môžete urobiť aby ste naplnili svoj potenciál – tvorba akčného plánu k ďalšiemu rozvoju

Workshop bude interaktívny, súčasťou budú krátke prednášky a prezentácie v spojení s diskusiou a následne skupinovým koučingom, kde formou otázok, aktivít a tvorivosti, budete objavovať odpovede skryté vo Vás.

Tréning, workshop realizujeme aj na objednávku (Pýtajte si skupinovú zľavu) Cena zahŕňa:

 • Občerstvenie, teplý obed
 • Študijné materiály
 • Certifikát

Rozsah tréningu:

 • 2-dňový intenzívny tréning / 9:30 hod – 17:00 hod

Maximálny počet účastníkov 6 Možnosť objednávky s individuálnym prístupom, len Vy a lektorka, v cene 1.000,–€/1os./1 DEŇ

Tešíme sa na Vás, Erika Feketová

Cieľová skupina

Tento workshop je určený:

 • všetkým, ktorí hľadajú svoje poslanie, životnú vášeň, seba, svoj zmysel života
 • tým, čo chcú zmeniť prácu, nájsť správnu školu, či pre seba vhodné pracovné a životné zaradenie
Certifikát Osvedčenie o úspešnom absolvovaní tém tréningu Poznámka k cene

Individuálny, vysoko intenzívny One to One prístup: 1.000,-€/1os./1 deň

Hodnotenie
Organizátor