Detail kurzu

Ochranné známky a doménové mená v praxi podnikateľa

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Seminár zameraný na problematiku práv na označovanie, osobitne ochranné známky a doménové mená. V rámci semináru sa preberie agenda známkového práva počnúc dôvodmi registrácie, voľby ochrany, problematika samotného používania ochranných známok, porušovania práva ochranných známok až po výmaz ochranných známok (zánik, zrušenie a vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú) v zmysle zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Predstavia sa aj zmeny, ktoré priniesla veľká reforma v oblasti priemyselných práv na Slovensku, aj s ohľadom na nové európske predpisy v oblasti známkového práva. Teoretické znalosti sú podporené početnou judikatúrou a praktickými príkladmi. Bližšie sa vysvetlí vzťah ochrannej známky, loga a doménového mena a riešenie ich konfliktov, a to aj s ohľadom na nové Pravidlá poskytovania domén v doméne najvyššej úrovne .sk.

Obsah kurzu

Témy:

 • Dôvody na registráciu ochrannej známky a doménového mena podnikateľom
 • Podmienky registrácie ochrannej známky (absolútne a relatívne dôvody zápisnej nespôsobilosti)
 • Riziká pri získaní ochrannej známky
 • Voľba medzi národnou, európskou a medzinárodnou formou ochrany
 • Práva a povinnosti majiteľa ochrannej známky
 • Skutočné používanie ochranných známok
 • Referenčné používanie ochranných známok
 • Správna voľba doménového mena
 • Konflikty medzi ochrannou známkou, doménovým menom a obchodným menom
 • Riešenie konfliktov z práv na označenie
 • Možnosti nakladania s ochrannou známkou a doménovým menom
 • Licenčná zmluva a zmluva o prevode

Cieľová skupina

Seminár je určený pre širokú odbornú verejnosť, najmä pre podnikateľov a advokátov, ktorí bežne s ochrannými známkami a doménovými menami nepracujú.

Kontaktná osoba

Ing. Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com

Hodnotenie
Organizátor