DETAIL KURZU

ZAČNI KONEČNE S NEMČINOU!

Od:

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského

Bratislava

Popis kurzu

Cieľom programu je vytvoriť podmienky na intenzívne osvojenie základov nemeckého jazyka pre praktické účely pobytu v krajine, kde je cieľovým jazykom nemčina. Absolvovaním modulu sa účastníkom podarí zapojiť sa do programov pre nepravých začiatočníkov na úrovni A 1 CEFR.

Obsah kurzu

Osvojenie základov výslovnosti najfrekventova­nejších slov. Počúvanie – nahrávky prezentované formou dialógov a videí. Vypočuté situácie budú analyzované s overením porozumenia. Následné cvičenia budú zamerané na gramatické javy a slovnú zásobu. Hovorenie – modelové a rolové úlohy – korekcia výslovnosti, posilnenie plynulosti ústneho prejavu s dôrazom na presnosť a správnosť v rámci gramatiky a komunikačnej funkcie jazyka. Čítanie s porozumením – osvojovanie si novej slovnej zásoby pre pasívne, ale aj aktívne používanie. Písanie základných dokumentov – pohľadnica a email.

Cieľová skupina

Široká verejnosť, najmä tí, ktorí doposiaľ nenašli odvahu alebo príležitosť začať študovať nemecký jazyk a potrebujú takéto intenzívne „nakopnutie“, aby sa mohli pridať k ostatným študentom, ktorí už čo- to vedia.

Poznámka k cene

64 hod.

Kontaktná osoba

PhDr. Silvia Blašková, PhD.
+421 2/501 177 02
silvia.blaskova@cdv.uniba.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Zarezervovať