Detail kurzu

Ochrana spotrebiteľa v rekodifikovanom civilnom procese

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Obsah seminára

  1. Definícia slabšej strany a účel právnej úpravy
  • koncepcia slabšej strany a jej legislatívne vymedzenie
  • účel právnej úpravy a posun v ochrane oproti doterajšej právnej úprave
  • rozsah osobitnej právnej úpravy a jej vplyv na všeobecnú úpravu súdneho konania

b) Konania s ochranou spotrebiteľa

  • abstraktná kontrola v spotrebiteľských veciach – kauzálna príslušnosť, sporové strany a predmet konania, osobitná ochrana slabšej strany
  • spotrebiteľské spory – obmedzenia v dispozičných procesných úkonoch, osobitná ochrana slabšej strany, zmena v prístupe v prípade zastúpenia advokátom

c) Konania s inou slabšou stranou

  • individuálne pracovnoprávne spory – vymedzenie okruhu sporov, kauzálna príslušnosť, osobitný zástupca v konaní
  • antidiskriminačné spory – osobitné postavenie žalobcu, rozsah sporov, zastúpenie žalobcu, osobitná ochrana slabšej strany

Cieľová skupina

Seminár je pripravený pre advokátov, koncipientov a právnikov firiem a spoločností.

Kontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com

Hodnotenie
Organizátor