Statistika v marketingu

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Přejete si plánovat a realizovat úspěšné a efektivní marketingové kampaně? Pokročilé statistické metody a postupy jsou v posledních letech velmi často používanými nástroji a to nejen při vyhodnocování těchto kampaní, ale i v mnoha dalších oblastech marketingu, obchodu a průmyslu.

Tématem tohoto kurzu je výuka a procvičení statistických metod vhodných pro využití při marketingových analýzách a marketingovém testování.

V průběhu školení jsou jednotlivé metody statistického zpracování dat prezentovány na konkrétních příkladech ve volně šiřitelném programu R a vysvětleny s použitím jen nezbytně nutného matematického a statistického pozadí.

Před absolvováním tohoto kurzu doporučujeme absolvovat některý z těchto předcházejících kurzů:

Statistické zpracování dat v programu „R“ – základní kurz

Tento kurz nabízíme uskutečnit také jako Zakázkové firemní školení přímo ve Vaší firmě či na Vašem pracovišti s použitím naší mobilní notebookové učebny.

Cieľová skupina

Kurz je určen pro jednotlivce i skupiny z řad veřejnosti a firem. Doporučené znalosti:

Obsahová náplň

Osnova:

Statistický balík R

 • Opakování základů práce s R (práce se soubory, operace s vybranými typy proměnných, grafický výstup, práce s knihovnami, řízení běhu programu)
 • Integrace R (moduly R v SW třetích stran – PostgreSQL, Tableau)
 • Generování dokumentů z R (knitr)

Principy použití parametrické a neparametrické statistiky

Vybrané statistické metody se zaměřením na využití v marketingu

 • Filozofie testování hypotéz (základ potřebný pro správnou interpretaci výsledků)
 • Principy použití parametrické a neparametrické statistiky (základ potřebný pro správnou volbu metod)
 • Zopakování základních statistických postupů (dvouvýběrové testy, analýza rozptylu, lineární regrese, kontingenční tabulky)
 • Logistická regrese (nástroj na predikci stavové veličiny, např. response konkrétního zákazníka na email)
 • Shluková analýza (nástroj na segmentaci zákazníků)
 • Diskriminační analýza (nástroj na predikci stavové veličiny, např. určení zákaznického segmentu u nového zákazníka)
 • Hodnocení predikce (ROC, lift/gain – srovnání kvality alternativních predikčních modelů)
 • Faktorová analýza (nástroj na poznání skrytých osobnostních charakteristik zákazníků a vytvoření data-based person pro další využití v marketingu)
 • Časové řady (nástroj na poznání a predikci vývoje sledovaných ukazatelů v čase)
 • Kointegrace v časových řadách (nástroj na poznání nejen korelací, ale i příčinných vztahů mezi časovými řadami a modelování dopadů výkyvů jedné časové řady do dalších, např. modelování dopadu změn v počasí do velikosti průměrné objednávky)
 • Analýza bodu zvratu (nástroj na sledování a včasnou reakci na zásadní změny ve vývoji zvolených výkonových ukazatelů)
 • Power analýza (např. odhad počtu potřebných testů v rámci A/B testování)
 • Bayesovská statistika (principy uplatnění apriorních pravděpodobností ve statistickém rozhodování)
 • Analýza přežití (principy práce s tzv. cenzorovanými daty – např. situace, kdy zákazník ještě nenakoupil, ale je již předmětem kampaně, tj. sledujeme dobu do první objednávky)
 • Monte Carlo metody, Bootstrap, Jack-knife (využití náhodných čísel ke zpřesňování odhadů, odhady variability)

Procvičení metod na konkrétních příkladech z praxe

Diskuse, dotazy

Lektor:
Ing. Vít Zelený

Typ a platnosť osvedčenia:
Na základě úspěšného absolvování kurzu vystavíme certifikát - potvrzení o absolvování kurzu jménem naší firmy.

Termíny kurzov

30.10.2017 - 01.11.2017

jednotlivé lekce: 30.10.2017 8:00-13:00, 31.10.2017 8:00-13:00, 01.11.2017 8:00-13:00 Veronské náměstí 330 109 00 Praha 10

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Vít Zelený
tel:
+420 222 948 *** zobraziť

mobil:
+420 723 900 *** zobraziť

email:
pckurzy@... zobraziť


Adresa
Veronské náměstí 330, 109 00 Praha 10

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+420 222 948 *** zobraziť

mobil:
+420 723 900 *** zobraziť

email:
pckurzy@... zobraziť

web: www.pckurzy.cz

Adresa
VIRIDIS informační systémy, s.r.o.
Veronské nám. 330, Praha 10 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)