Zákoník práce nejen pro mistry

Popis kurzu

Cílem odborného školení je poskytnout vedoucím zaměstnancům, a to zejména mistrům ve výrobních závodech, základní přehled o základních právních předpisech v oblasti pracovního práva, které nejčastěji aplikují ve své praxi.

Obsah kurzu

  • Přehled základních povinností zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců; Možné formy postihu za porušení povinnosti zaměstnance
  • Délka a rozvržení pracovní doby; Přestávka na jídlo a oddech; Odpočinek mezi směnami; Nepřetržitý odpočinek v týdnu; Práce přesčas
  • Čerpání a převádění dovolené
  • Pracovní poměr na dobu určitou a neurčitou
  • Přehled způsobů rozvázání pracovního poměru
  • Odstupné
  • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
  • Postup při kontrole inspekce práce

Cieľová skupina

Především mistrům, teamleaderům a pracovníkům na střední či nižší úrovni řízení. Cenné aktuální informace může kurz poskytnout i personalistům.

Kontaktná osoba

Mgr. Ivana Sodomková
+420 469 638 467
info@agentura-amos.cz

Organizátor