Bratislava

Verejné obstarávanie - Letný kokteil verejného obstarávania

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
 • Miesto konania: Astrová 2/A, Otidea s.r.o., Bratislava
 • Cena: 120 € (100 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: V cene je zahrnuté organizačné a lektorské zabezpečenie, materiály pre účastníkov, občerstvenie počas dňa, stravný lístok na obed
 • Organizátor: OTIDEA s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Neviete si poradiť s niektorými inštitútmi zákona v praxi? Príďte a počas horúceho leta vo voľnejšom tempe sa budeme venovať tým najproblematickejším a súčasne podstatným inštitútom zákona o verejnom obstarávaní ale aj väzbám na iné právne normy. Budeme sa venovať praktickým príkladom a Vašim problémom a otázkam.

 • Zákazkám s nízkou hodnotou zdvihli „vreckové“ a dožadujú sa vyššej pozornosti – nepodceňujme ich zadávanie – ako na ne cez princípy?
 • Súťažné podklady – nemali by sme zabúdať na ciele zákonodarcu, ktoré sa aplikáciou zákona majú napĺňať.
 • Zaostrené na kolúzne správanie uchádzačov a konflikty záujmov.
 • Ako efektívne a bez problémov preukázať splnenie podmienok účasti a ako to kontrolovať zo strany verejných obstarávateľov s dôrazom na princípy.
 • Podmienky účasti, požiadavky na predmet zákazky, podmienky zmluvy, hodnotiace kritériá – štyri dôležité kapitoly zadávacej dokumentácie.

Cieľová skupina

Seminár je určený pre všetkých, ktorí vstupujú do procesov verejného obstarávania, či na strave verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ale i uchádzačov – podnikateľov – dodávateľov.

Obsahová náplň

 • Prehľad dôležitých ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, ich aplikácia v praxi z pohľadu verejného obstarávateľa, uchádzača.
 • Zákon o verejnom obstarávaní ako nástroj na dosahovanie cieľov spoločenstva EÚ – čo s tým v súťažných podkladoch?
 • Podmienky účasti, samoočisťovací mechanizmus, jednotný európsky dokument, konflikt záujmov, kolúzne správanie – uchádzač, subdodávateľ, iná osoba – príklady z praxe
 • Zákazky s nízkou hodnotou – čo spôsobuje zmena finančných limitov
 • Tentokrát väčší priestor na Vaše problémy a otázky.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Monika Svinčáková
mobil:
+421 911 124 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť


Adresa
Astrová 2/A, 821 01 Otidea s.r.o., Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 914 124 *** zobraziť

mobil:
+421 914 124 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť

web: www.otidea.sk

Adresa
OTIDEA s.r.o.
Astrová 2/A, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)