Kurz: Verejné obstarávanie - Letný kokteil verejného obstarávania

Popis kurzu

Neviete si poradiť s niektorými inštitútmi zákona v praxi? Príďte a počas horúceho leta vo voľnejšom tempe sa budeme venovať tým najproblematic­kejším a súčasne podstatným inštitútom zákona o verejnom obstarávaní ale aj väzbám na iné právne normy. Budeme sa venovať praktickým príkladom a Vašim problémom a otázkam.

  • Zákazkám s nízkou hodnotou zdvihli „vreckové“ a dožadujú sa vyššej pozornosti – nepodceňujme ich zadávanie – ako na ne cez princípy?
  • Súťažné podklady – nemali by sme zabúdať na ciele zákonodarcu, ktoré sa aplikáciou zákona majú napĺňať.
  • Zaostrené na kolúzne správanie uchádzačov a konflikty záujmov.
  • Ako efektívne a bez problémov preukázať splnenie podmienok účasti a ako to kontrolovať zo strany verejných obstarávateľov s dôrazom na princípy.
  • Podmienky účasti, požiadavky na predmet zákazky, podmienky zmluvy, hodnotiace kritériá – štyri dôležité kapitoly zadávacej dokumentácie.Obsah kurzu

  • Prehľad dôležitých ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, ich aplikácia v praxi z pohľadu verejného obstarávateľa, uchádzača.
  • Zákon o verejnom obstarávaní ako nástroj na dosahovanie cieľov spoločenstva EÚ – čo s tým v súťažných podkladoch?
  • Podmienky účasti, samoočisťovací mechanizmus, jednotný európsky dokument, konflikt záujmov, kolúzne správanie – uchádzač, subdodávateľ, iná osoba – príklady z praxe
  • Zákazky s nízkou hodnotou – čo spôsobuje zmena finančných limitov
  • Tentokrát väčší priestor na Vaše problémy a otázky.Cieľová skupina

Seminár je určený pre všetkých, ktorí vstupujú do procesov verejného obstarávania, či na strave verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ale i uchádzačov – podnikateľov – dodávateľov.Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a lektorské zabezpečenie, materiály pre účastníkov, občerstvenie počas dňa, stravný lístok na obedKontaktná osoba

Monika Svinčáková
+421 911 124 142
vzdelavanie@otidea.sk


Organizátor