Detail kurzu

Popis kurzu

Cieľom je zvýšiť jazykovú pripravenosť účastníkov na prácu s dokumentami EÚ, kontakt s inštitúciami EÚ, rokovania v rôznych pracovných skupinách, výboroch a komisiách pôsobiacich pri inštitúciách EÚ.

Obsah kurzu

  • Rozvoj špecializovanej slovnej zásoby (európske záležitosti)
  • Podpora, rozvoj a nácvik zručností (prezentácie, pracovné stretnutia)
  • Prehľad a opakovanie niektorých gramatických javov
  • Diskusia k aktuálnym témam, rozvíjanie znalostí problematiky EÚ (inštitúcie, s dôrazom na Európsku komisiu, procesy, právo)
  • Praktický nácvik jazyka (simulácia, rolové hry, diskusia)

Cieľová skupina

Skupina max.12 ľudí, úroveň aspoň „stredne pokročilý“ (intermediate). Kurz je tiež vhodný pre účastníkov s dobrou pasívnou znalosťou jazyka, ktorí potrebujú zaktivizovať svoje vyjdarovacie schopnosti. Kurz je určený pracovníkom ústredných orgánov štátnej správy, pracovníkom odborov európskych záležitostí, štrukturálnych fondov a vecných odborov.

Poznámka k cene

osoba

Hodnotenie
Organizátor