Detail kurzu

REÁLNA HODNOTA podľa IAS/IFRS - IFRS 13 Oceňovanie reálnou hodnotou

Progres Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

oboznámiť účastníkov so systémom oceňovania podľa IAS/IFRS a s rozdielmi proti národnej legislatíve, ale najmä s novým štandardom IFRS 13, ktorý podrobne stanovuje postupy zisťovania reálnej hodnoty v jednotlivých oblastiach a konkrétnych prípadoch

Spôsob práce: seminár bude vedený prakticky, účastníci dostanú obsažné podkladové materiály, práca v malej skupine, diskusia a výmena názorov, možnosť riešenia vlastných otázok a problémov

Obsah kurzu

 • Reálna hodnota pri vykazovaní podľa IAS/IFRS
 • Reálna hodnota pri vykazovaní podľa národnej legislatívy – rozdiely
 • Prehľad štandardov obsahujúcich požiadavky na reálnu hodnotu
 • IFRS 13 Oceňovanie reálnou hodnotou
 • Definícia reálnej hodnoty podľa IFRS 13
 • Stanovenie reálnej hodnoty pri nefinančných aktívach
 • Reálna hodnota pri záväzkoch a nástrojoch vlastného imania
 • Hierarchia reálnych hodnôt
 • Metódy a technika oceňovania pri stanovení reálnej hodnoty
 • Zverejňovanie informácií spojených s reálnou hodnotou
 • Otázky, problémy, diskusia

Cieľová skupina

pre pracovníkov v oblasti metodiky a vedenia účtovníctva, výkazníctva, controllingu, daní, vnútornej kontroly a auditu subjektov vykazujúcich podľa IAS/IFRS, externých audítorov, ale aj pre pracovníkov NBS

Poznámka k cene

teraz so zľavou 20% pre každého účastníka

Kontaktná osoba

Božena Petrjánošová
+421 2/436 429 64
progslov@progslov.sk

Hodnotenie
Organizátor