ROČNÉ ZÚČTOVANIE SOCIÁLNEHO FONDU ZA ROK 2017, SOCIÁLNA POLITIKA, ODMEŇOVANIE ZAMESTNANCOV V ROKU 2018

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

ROČNÉ ZÚČTOVANIE SOCIÁLNEHO FONDU ZA ROK 2017, SOCIÁLNA POLITIKA, ODMEŇOVANIE ZAMESTNANCOV V ROKU 2018

Cieľová skupina

ekonomovia, účtovníci, mzdári, personalisti, zamestnávatelia a pod.

Obsahová náplň

Sociálny fond ako zdroj financovania sociálnej politiky podniku

1.

 • Tvorba a čerpanie sociálneho fondu
 • Účtovanie tvorby sociálneho fondu
 • Evidencia prostriedkov sociálneho fondu
 • Zúčtovanie prostriedkov SF
 • Čerpanie prostriedkov SF podľa § 7zákona
 • Zdanenie plnení zo sociálneho fondu podľa § 5 zákona 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov

2.

 • Zameranie Sociálnej politiky podniku
 • Sociálna politika a teória motivácie
 • Maslowova pyramída potrieb
 • Príklad vnútropodnikovej smernice
 • Podniková politika ústretová k rodinám
 • Čo môže zamestnávateľ urobiť pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov
 • Pracovný čas a jeho flexibilita
 • Personálny rozvoj zamestnancov
 • Pomoc pri starostlivosti o deti a členov rodiny
 • Pomoc pri zabezpečovaní chodu domácnosti
 • Podpora voľno časových a rekreačných aktivít
 • Zdravotná starostlivosť o zamestnancov
 • Vzťahy rodinných príslušníkov k organizácií
 • Informovanosť zamestnancov o možnostiach podpory, akciách
 • Zainteresovanosť vedenia na podpore rodín

Lektor:
Ing. Miluška Horváthová - odborná lektorka v oblasti pracovného práva, autorka mnohých publikácií

Termíny kurzov

14.12.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Dana Oravcová
tel:
+421 903 242 *** zobraziť

mobil:
+421 903 242 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť


Adresa
Ružinovská 40, v školiacich priestoroch AGENTÚRY APOLLO - inštitútu vzdelávania (novostavba CITY HOUSE), 82103 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 903 242 *** zobraziť

mobil:
+421 903 242 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.agenturaapollo.sk

Adresa
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
Tri Vody II. č. 14, MALINOVO Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)