Bratislava - mestská časť Nové mesto

Civilný sporový poriadok - porovnanie nového znenia procesného právneho predpisu s pôvodným O.s.p.

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
 • Miesto konania: Timonova 755/27, Hotel TeleDom, Košice
 • Cena: 240 € (200 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: Zľava pri registrácii: 2 účastníkov z jednej spoločnost - 5 % zľava, 3 - 4 účastníkov z jednej spoločnosti - 10 % zľava, 5 a viac účastníkov z jednej spoločnosti - 15 % zľava
 • Organizátor: BPM Slovakia, s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Od 1. júla 2016 nadobudli účinnosť tri nové zákony – Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahradia, už desaťročia platný a nespočetne krát novelizovaný, Občiansky súdny poriadok. Na našom seminári Vám lektor – sudca podrobne predstaví zmeny, ktoré prinesie civilný sporový poriadok, ktorý upravuje postup súdu I. stupňa, strán a osôb zúčastnených na súdnom konaní pri pojednávaní a rozhodovaní sporov.

Cieľová skupina

Podujatie je pripravené pre širokú právnickú verejnosť – zástupcov firiem a spoločností, advokátov, koncipientov, pracovníkov štátnej správy.

Obsahová náplň

 • Základné princípy aplikácie Civilného sporového poriadku
 • Právomoc, príslušnosť a zloženie súdov
 • Strany sporu, ich zastúpenie a iné subjekty, ktoré ovplyvňujú priebeh konania
 • Procesné úkony súdu, doručovanie, lehoty, úkony strán
 • Postup po začatí konania
 • Predbežné prejednanie veci
 • Dokazovanie, súdne rozhodnutia a trovy konania
 • Osobitné procesné postupy – skrátené konania a skrátené rozhodnutia (Platobný rozkaz, Európsky platobný rozkaz, Rozsudok pre zmeškanie, Rozsudok pre uznanie a vzdanie sa nároku), spory s ochranou slabšej strany a neodkladné, zabezpečovacie a iné opatrenia súdu
 • Riadne a mimoriadne opravné prostriedky – odvolanie, žalobu na obnovu konania, dovolanie a dovolanie generálneho prokurátora
 • Účinnosť zákona

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ľubica Karetková
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť


Adresa
Timonova 755/27, Hotel TeleDom, 040 01 Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť

web: www.bpm-educat.com

Adresa
BPM Slovakia, s.r.o.
Bojnická 3, Bratislava - mestská časť Nové mesto Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)