Základné školenie vodičov ADR (cisterny, trieda 1, trieda 7)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

príprava účastníkov kurzu na záverečnú skúšku a na výkon povolania vodiča prepravujúcich:

 • nebezpečné veci v cisternách, alebo
 • látky a predmety triedy 7, alebo
 • rádioaktívny materiál triedy 7

cestnou dopravou.

získanie nových informácií o požiadavkách platných pri preprave nebezpečných vecí cestnou dopravou

Obnovenie platnosti osvedčenia o školení vodičov vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci.

Cieľová skupina

Vodiči, ktorí sa pripravujú na vykonávanie prepravy nebezpečných vecí:

 • nebezpečných vecí v cisternách, alebo
 • látok a predmetov triedy 7, alebo
 • rádioaktívneho materiálu triedy 7

cestnou dopravou..

Obsahová náplň

 • všeobecné požiadavky vzťahujúce sa na prepravu nebezpečných vecí,
 • hlavné typy nebezpečenstva,
 • informácie o ochrane životného prostredia pri kontrole premiestňovania odpadov,
 • preventívne a bezpečnostné opatrenia primerané rozličným typom nebezpečenstva,
 • čo robiť po nehode (prvá pomoc, bezpečnosť cestnej premávky, základné znalosti o používaní ochranného vybavenia, písomných pokynov pre prípad nehody atď.),
 • označovanie, bezpečnostné značky, veľké bezpečnostné značky a označovanie oranžovými tabuľami,
 • čo by mal a čo by nemal robiť vodič počas prepravy nebezpečných vecí,
 • účel a postupy prevádzkovania technického vybavenia na vozidle,
 • zákazy spoločnej nakládky na tom istom vozidle alebo v kontajneri,
 • opatrenia, ktoré treba vykonať počas nakládky a vykládky nebezpečných vecí,
 • všeobecné informácie o občianskej zodpovednosti,
 • informácie o preprave viacerými druhmi dopravy (kombinovaná doprava),
 • manipulácia a uloženie kusov,
 • obmedzenia premávky v tuneloch a pokyny, ako sa správať v tuneloch (prevencia nehôd, bezpečnosť, činnosť v prípade požiaru alebo iných havárií a podobne),
 • poučenie o bezpečnosti,
 • osobitné požiadavky vzťahujúce sa na prepravu v cisternách, alebo na prepravu látok a predmetov triedy 1 alebo na prepravu rádioaktívneho materiálu triedy 7.

Lektor:
RNDr. Michal Cingel, Ing. Simona Duchajová, Ing. Slavomíra Pachová PhD., Ing. Lenka Briňarská

Typ a platnosť osvedčenia:
predĺženie platnosti ADR osvedčenia o školení vodičov na ďalších 5 rokov

Termíny kurzov

Otvára sa mesačne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
RNDr. Michal Cingel
mobil:
+421 918 792 *** zobraziť

email:
skolenia@... zobraziť


Adresa
HOTEL KOŠICE Moldavská cesta 51 (KE)/ Ul. Mieru 1673/1 (LC)/ Detva 3179 (DT)/ Dobronivská cesta 6A (ZV), Košice/Lučenec/Detva/Zvolen

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 948 082 *** zobraziť

mobil:
+421 918 792 *** zobraziť

email:
skolenia@... zobraziť

web: www.dekra-safety.sk

Adresa
DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.
Panónska cesta 47, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)