Detail kurzu

LEKTOR (Andragogické minimum pre lektorov vo vzdelávaní dospelých)

Akadémia vzdelávania Zvolen

Popis kurzu

Poradenstvo v ďalšom vzdelávaní Manažér vzdelávania Človek a celoživotné vzdelávanie. Lektorské minimum.

Obsah kurzu

Počet hodín: 102 vyučovacích hodín (54 hodín prezenčne, 48 hodín distančne) Cieľ kurzu: – poznať zákonitosti vzdelávania dospelých

  • vedieť formulovať konkrétne ciele vzdelávania
  • poznať zákonitosti tvorby učiva
  • vedieť pripraviť systematický, primeraný a správne didakticky transformovaný obsah vzdelávania
  • vedieť skoncipovať scenár svojho lektorského vystúpenia
  • naučiť sa používať rozličné vzdelávacie metódy
  • spoznať niektoré techniky sebapresadzovania sa
  • vytvoriť si niektoré návyky komunikácie: schopnosť viesť dialóg, aktívne počúvať, dávať spätnú väzbu
  • poznať zásady hodnotenia účastníkov
  • poznať základy kultúry správania lektora a jeho spoločenského vystupovania
  • vedieť si zvoliť vlastný štýl výučby.

Metódy výučby: cca polovica času je venovaná samostatnému štúdiu poslucháčov. Orientácia samostatného štúdia je daná úlohami, ktoré sú zadané v učebnom texte a tými, ktoré účastníci dostávajú od lektorov-tútorov. Priama výučba prebieha v sústredeniach podľa dohody. Je orientovaná výhradne na aktívnu prácu účastníkov.

Výstup : Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu s celoštátnou platnosťou

Požiadavka : minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou

CENA : 580,– € pri platbe celkom vopred je možná zľava – nová cena : 290,– € všetko podrobnejšie na : avzvolen.sk resp info v AVZV

Cieľová skupina

Osoby pôsobiace ako lektori alebo osoby so záujmom získať lektorské zručnosti a pôsobiť v oblasti vzdelávania dospelých

Certifikát Osvedčenie s celoštátnou platnosťou Poznámka k cene

o cene podrobnejšie v texte !!

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať