Mzdárska škola Jozefa Mihála (3-dňové školenie)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Po ročnej prestávke vám na jeseň 2017 formou „Mzdárskej školy“ ponúkame možnosť pokojne a systematicky si prejsť s lektorom Jozefom Mihálom tie najdôležitejšie zákony týkajúce sa práce mzdovej účtovníčky a personalistky. Upozorňujeme, že „Mzdárska škola“ nie je vhodná pre úplných začiatočníkov, naopak, predpokladá sa aspoň priemerná orientácia v problematike.

Tradične budú na programe mzdárskej školy Jozefa Mihála Zákonník práce, zákon o sociálnom poistení, zákon o zdravotnom poistení a zákon o dani z príjmov (závislá činnosť).

Cieľová skupina

Pre všetkých, ktorých táto téma zaujíma…

Obsahová náplň

Prvý deň: Zákonník práce

Cezhraničné vyslanie zamestnanca

 • povinnosti zamestnávateľa pri vyslaní zamestnanca do inej členskej krajiny
 • vyslanie alebo zahraničná pracovná cesta, odvody – PD A1, zdanenie príjmu
 • povinnosti slovenských zamestnávateľov v zahraničí
 • povinnosti zamestnávateľa z členskej krajiny pri vyslaní zamestnanca na Slovensko
 • modelové príklady – zahraničný zamestnávateľ, slovenský zamestnávateľ

Zamestnávanie cudzincov na Slovensku

 • zamestnávanie občanov iných členských krajín
 • zamestnávanie občanov tretích krajín
 • daňové a odvodové povinnosti zamestnávateľa

Závislá práca

 • pôsobnosť Zákonníka práce, kedy ide a kedy nejde o závislú prácu
 • spoločníci, konatelia, práca na živnosť, zmluvy podľa Obč. zákonníka…
 • nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie

Pracovný čas

 • rovnomerné a nerovnomerné rozvrhnutie
 • konto pracovného času
 • pružný pracovný čas
 • práca nadčas

Informácia o pripravovaných leg. zmenách

Druhý deň: Zákon o sociálnom poistení

Zamestnanec a zamestnávateľ

 • základné pojmy, dohody, študenti, výnimka – dlhodobo nezamestnaní, vymeriavací základ

SZČO

 • kto je SZČO, vznik a zánik poistenia, vymeriavací základ

Dobrovoľne poistené osoby

Prerušenie povinného poistenia a vylúčené doby

Nemocenské dávky a náhrada príjmu pri PN

 • druhy dávok, podmienky nároku, určenie rozhodujúceho obdobia, výpočet DVZ

Špecifiká pri materskom

 • podmienky nároku na materské, výpočet materského (rozh. obdobie), otec na MD

Tretí deň: Zákon o zdravotnom poistení + zákon o dani z príjmov

Poistenci

 • zamestnanec, zamestnávateľ, dohody, SZČO, poistenci štátu, –
 • samoplatitelia

Vymeriavacie základy, príjmy, z ktorých sa platí poistné

Poistné z podielov na zisku za roky 2011 až 2016

Ročné zúčtovanie

Základné pojmy podľa zákona o dani z príjmov

 • daňovník, daňový rezident, predmet dane, základ dane, rozdelenie príjmov

Zdanenie príjmov zo závislej činnosti

 • zdaniteľné príjmy, príjmy oslobodené od dane, spoločníci, štatutári…

Nezdaniteľné časti základu dane

 • na daňovníka, na manžela/manželku, II. pilier, III. pilier

Daňový bonus

Ročné zúčtovanie dane

 • povinnosti a postup zamestnávateľa, tlačivá, daňové priznanie, príjmy v zahraničí

Lektor: RNDr. Jozef Mihál, expert na pracovné, sociálne a daňové právo. V súčasnosti je poslancom NR SR od roku 2012. V rokoch 2010 – 2012 pôsobil ako Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR.

HARMONOGRAM:

 • 08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
 • 09.00 – 11.00 prednáška
 • 11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
 • 12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

V cene je zahrnutý pracovný materiál, publikácie „Mzdárske zákony 2017“, „ODVODY“, „Zákonník práce (komentár)“, „MATERSKÁ“, bohaté občerstvenie a obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 3 eurá na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Termíny kurzov

20.11.2017 - 22.11.2017

09:00 - 15:00

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Mária Puškárová
tel:
+421 41/705 32 *** zobraziť

mobil:
+421 905 848 *** zobraziť

email:
profivzdelavanie@... zobraziť


Adresa
KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414, Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/705 38 *** zobraziť

mobil:
+421 915 480 *** zobraziť

email:
profivzdelavanie@... zobraziť

web: www.profivzdelavanie.sk

Adresa
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A , Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)