DETAIL KURZU

UML - pre biznis analytikov

Od:

Ipex IT, s.r.o.

Bratislava 35

Popis kurzu

Účastníci kurzu sa oboznámia so základnými technikami analýzy firemných procesov a naučia sa ich modelovať pomocou UML. Veľká pozornosť sa venuje rôznym diagramom, ktoré prezentujú výstup z procesu analýzy a návrhu nového systému a stávajú sa súčasťou zadania projektu jeho implementácie.

Obsah kurzu

 • Prečo si IT a biznis nerozumejú
 • Projekty v procesne riadenej spoločnosti
 • Spôsoby analýzy End-to-End biznis procesov
 • Historia a vývoj UML
 • Nástroje pre tvorbu UML diagramov
 • Štruktúra UML
 • Notácia – grafické elementy a pravidla pre ich používanie
 • Metamodel UML – infrastructure, superstructure
 • Diagramy – štrukturálne, behaviorálne (komplexný prehľad)
 • Štrukturálne diagramy – IT orientované (Class diagram)
 • Behaviorálne diagramy – biznis orientované (Use Case diagram, Activity diagram, Stavový diagram)
 • Use Case diagram – tvorba reálnych príkladov (banka, poistovna, obchod …)
 • Activity diagram – tvorba reálnych príkladov
 • Špecifikácia požiadaviek – dokument ako súčasť zadania projektu

Ďalšie informácie

Cieľová skupina

Kurz je určený pre analytikov a správcov firemných procesov, ktorí chcú využiť technológiu UML pri návrhu nových alebo inovovaných informačných systémov v organizácii.

Certifikát Potvrdenie o absolvovaní kurzu.

Kontaktná osoba

Ing. Dagmar Mylbachrová
+421 2/581 014 10
kurzy@ipex.sk

Hodnotenie
Organizátor