Oracle 10g III. - administrácia

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Počítačové školenie Oracle 10g III. administrácia je prvým krokom k tomu, aby ste sa stali Oracle profesionálom. Poskytne vám pevné základy pre administráciu databáz. Naučíte sa, ako nainštalovať a spravovať Oracle databázu. Získate koncepčné informácie o architektúre Oracle databázy a o fungovaní a vzájomnom pôsobení jej komponentov. Ďalej sa naučíte, ako vytvoriť operačnú databázu a efektívne a účelne spravovať jej rozličné štruktúry vrátane monitorovania výkonu, zabezpečenia databázy, správy používateľov a metód zálohovania/obnovy. Témy školenia sú doplnené štruktúrovanými praktickými cvičeniami.

Cieľová skupina

pokročilý

Obsahová náplň

Úvod (architektúra databázy)

 • Popis cieľov kurzu
 • Informácie o architektúre Oracle databázy 10g

Inštalácia softvéru Oracle databázy

 • Vysvetlenie základných úloh a nástrojov na administráciu databázy
 • Plánovanie inštalácie Oracle aplikácií
 • Použitie architektúry OFA (optimal flexible architecture)
 • Inštalácia softvéru pomocou inštalačného programu Oracle Universal Installer (OUI)

Vytvorenie Oracle databázy

 • Vytvorenie databázy pomocou Asistenta konfigurácie databázy (DBCA)
 • Vytvorenie šablóny návrhu databázy pomocou DBCA
 • Generovanie skriptov na vytvorenie databázy pomocou DBCA

Riadenie inštancie Oracle

 • Spustenie a zastavenie Oracle databázy a komponentov
 • Použitie systému Enterprise Manager (EM)
 • Prístup k databáze pomocou SQL*Plus a iSQL*Plus
 • Modifikovanie parametrov inicializácie databázy
 • Vysvetlenie štádií spustenia databázy
 • Zobrazenie protokolu výstrah
 • Použitie dátového slovníka

Spravovanie štruktúr pamäťového priestoru databázy

 • Popis uchovávania údajov tabuliek (v blokoch)
 • Definovanie použitia tabuľkových priestorov a dátových súborov
 • Vysvetlenie a využitie systému OMF (Oracle Managed Files)
 • Vytvorenie a spravovanie tabuľkových priestorov
 • Získanie údajov tabuľkového priestoru
 • Popis hlavných konceptov a funkcií automatickej správy pamäťového priestoru (ASM)

Administrácia kontroly prístupu používateľov

 • Vytvorenie a spravovanie kont používateľov databázy
 • Autentifikácia používateľov
 • Priradenie predvolených pamäťových oblastí (tabuľkové priestory)
 • Pridelenie a odobratie privilégií
 • Vytvorenie a spravovanie rolí
 • Vytvorenie a spravovanie profilov
 • Implementácia štandardných funkcií zabezpečenia heslom
 • Riadenie využitia prostriedkov používateľmi

Spravovanie objektov schémy

 • Definovanie objektov schémy a dátových typov
 • Vytvorenie a modifikácia tabuliek
 • Definovanie obmedzení
 • Zobrazenie stĺpcov a obsahu tabuľky
 • Vytvorenie indexov, zobrazení a sekvencií
 • Vysvetlenie použitia dočasných tabuliek
 • Použitie dátového slovníka

Správa údajov a súbežných procesov

 • Spravovanie dát použitím jazyka SQL
 • Identifikácia a administrácia objektov PL/SQL
 • Popis spúšťačov a spúšťacích udalostí
 • Monitorovanie a riešenie konfliktov uzamknutia

Správa údajov odvolania

 • Vysvetlenie DML a generovania údajov odvolania
 • Monitorovanie a administrácia odvolania
 • Popis rozdielu medzi údajmi odvolania a údajmi opätovného vykonania
 • Konfigurácia doby uchovania údajov odvolania
 • Zaručenie doby uchovania údajov odvolania
 • Použitie pomocného programu pre odvolanie

Implementácia zabezpečenia Oracle databázy

 • Popis oprávnení administrátorov databázy v oblasti zabezpečenia
 • Použitie princípu prístupových práv najnižšej úrovne
 • Aktivácia štandardnej kontroly databázy
 • Určenie volieb kontroly
 • Revízia informácií o kontrole
 • Spravovanie revízneho záznamu

Konfigurácia sieťového prostredia Oracle

 • Použitie systému Enterprise Manager na konfiguráciu sieťového prostredia Oracle
 • Vytvorenie ďalších prijímačov
 • Vytvorenie aliasov sieťovej služby
 • Konfigurácia prepnutia na zálohu pre pripojenie
 • Riadenie prijímača Oracle Net Listener
 • Testovanie konektivity Oracle Net
 • Použitie zdieľaných alebo vyhradených serverov

Proaktívna správa

 • Použitie štatistík
 • Spravovanie depozitára AWR (Automatic Workload Repository)
 • Použitie programu Automatic Database Diagnostic Monitor (ADDM)
 • Popis rámca Advisory Framework
 • Nastavenie prahov výstrahy
 • Použitie výstrah generovaných serverom
 • Použitie automatizovaných úloh

Správa výkonu

 • Použitie stránok systému Enterprise Manager na monitorovanie výkonu
 • Použitie pomocného programu pre ladenie SQL
 • Použitie pomocného programu pre prístup SQL
 • Použitie automatickej správy zdieľanej pamäte
 • Použitie pomocného programu pamäte na nastavenie veľkosti bufferov pamäte
 • Použitie dynamických pohľadov súvisiacich s výkonom
 • Riešenie problémov s neplatnými alebo nepoužiteľnými objektmi

Základné informácie o zálohovaní a obnove

 • Identifikácia typov zlyhania, ktoré môžu nastať v Oracle databáze
 • Popis spôsobov nastavenia obnovy inštancie
 • Význam kontrolných bodov, súborov redo log a archivovaných protokolových súborov
 • Konfigurácia režimu ARCHIVELOG

Vykonanie zálohovania databázy

 • Vytvorenie konzistentných záloh databázy
 • Zálohovanie databázy bez jej vypnutia
 • Vytvorenie prírastkových záloh
 • Automatizácia zálohovania databázy
 • Monitorovanie oblasti pre rýchlu obnovu

Vykonanie obnovy databázy

 • Obnova po strate riadiaceho súboru
 • Obnova po strate súboru redo log
 • Vykonanie kompletnej obnovy po strate dátového súboru

Vykonanie operácie Flashback

 • Popis funkcie Flashback databázy
 • Obnova obsahu tabuľky v konkrétnom časovom bode v minulosti pomocou funkcie Flashback tabuľky
 • Obnova zrušenej tabuľky
 • Zobrazenie obsahu databázy v ľubovoľnom časovom bode pomocou funkcie Flashback dopytu
 • Zobrazenie verzií riadka za určité časové obdobie pomocou funkcie Flashback dopytu na verziu
 • Zobrazenie histórie transakcií riadka pomocou funkcie Flashback dopytu na transakciu

Presun údajov

 • Popis dostupných spôsobov presunu údajov
 • Vytvorenie a použitie objektov adresára
 • Použitie programu SQL*Loader zavedenie údajov z inej databázy než Oracle (alebo zo súborov používateľa)
 • Vysvetlenie celkovej architektúry rýchleho prevodu údajov
 • Použitie exportu a importu rýchleho prevodu údajov na presun údajov medzi Oracle databázami
 • Použitie externých tabuliek na presun údajov pomocou súborov, ktoré nezávisia od platformy

Termíny kurzov

19.02.2018 - 23.02.2018

denný kurz

Prihlásiť sa
24.02.2018 - 28.02.2018

víkendový kurz

Prihlásiť sa
26.02.2018 - 02.03.2018

večerný kurz

Prihlásiť sa
16.04.2018 - 20.04.2018

denný kurz

Prihlásiť sa
21.04.2018 - 25.04.2018

víkendový kurz

Prihlásiť sa
23.04.2018 - 27.04.2018

večerný kurz

Prihlásiť sa
11.06.2018 - 15.06.2018

denný kurz

Prihlásiť sa
16.06.2018 - 20.06.2018

víkendový kurz

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Iveta Horná
tel:
+421 2/492 030 *** zobraziť

mobil:
+421 911 233 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť


Adresa
Kominárska 2,4, 83104 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/492 030 *** zobraziť

mobil:
+421 911 233 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.itlearning.sk

Adresa
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.
Kominárska 2,4, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)