Kurz: Skončenie pracovného pomeru a aktuálne otázky právnej praxe

Popis kurzu

Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca Skončenie pracovného pomeru dohodou Skončenie pracovného pomeru výpoveďou Okamžité skončenie pracovného pomeru Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Lektorka: JUDr. Adriana Ručkayová – advokátka, partnerka advokátskej kancelárie, ktorá je členom HR Lawyers Network, medzinárodnej siete advokátskych kancelárií založenej s cieľom podpory právnych požiadaviek v rôznych Európskych krajinách v oblasti pracovného práva a s tým súvisiacich práv a povinností zamestnancov a zamestnávateľov.Kontaktná osoba

Ing.Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com


Organizátor