Detail kurzu

Operatívny a procesný controlling a radenie nákladov vo firme

MENTIS s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom vzdelávania pohľad na integrované operatívne podnikové plánovanie, priebežné zásobovanie manažmentu relevantnými informáciami pre riadenie a projektový controlling patria ku kľúčovým úlohám controlléra. Moderné koncepty a ich praktické prevedenie do dennej práce controlléra sú ťažiskom tohto seminára.

Obsah kurzu

 • Kľúčové faktory hospodárskeho výsledku podniku.
 • Plánovanie a kalkulácie. Hlavné kalkulačné metódy a ktoré z nich je kedy vhodné použiť.
 • Operatívne plánovanie a rozpočtovanie.
 • Krátkodobé plánovanie podniku.
 • Rozpočet výkonov. Finančný plán. Plánová súvaha.
 • Performance Management – od Return on Investment k Economic Value Added.
 • Praktický príklad – Operatívne podnikové plánovanie.
 • Rozpočtová výsledovka.
 • Výkaz cash flow.
 • Krátkodobý finančný plán.
 • Analýza bodu zvratu.
 • ROI.
 • Ako zaviesť procesný controlling a ako vytvoriť ekonomicko – procesný model.
 • Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.
 • nákladový controlling; jeho úloha v riadení podniku, transformácia nákladov na fixné a variabilné, krycí príspevok I až IV, väzby na EBIT, EBT a NOPAT. EBITDA a jeho tvorba
 • metódy kalkulácií a ich väzba na nákladový controlling, manažérke kalkulácie a manažérske výsledovky na úrovni stredísk a podniku

Cieľová skupina

Seminár je určený predovšetkým pre manažérov, controllérov, odborníkov v oblasti financií a účtovníctva, líniových manažérov s controllingovými úlohami, expertov všetkých odborov, ktorí sa chcú rozvíjať smerom controlling.

Certifikát Cerfifikát o absolovaní online školenia. Poznámka k cene

V cene školenia sú pracovné materiály, certifikát.

Kontaktná osoba

Ladislav Rau
+421 2/634 523 29
mentis@mentis.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať