Kurz: Aktuálne otázky konkurzu a reštrukturalizácie v súdnej praxi

Popis kurzu

OBSAH: Konkurzná šikana Praktické skúsenosti s novelou ZKR č..377/2016 Z.z. v oblasti reštrukturalizácii a oddĺženie Žaloby o zrušení oddĺženia Aktuálna konkurzná judikatúra Diskusia Lektor:

JUDr. Jaroslav Macek sudca obchodnoprávneho úseku Okresného súdu v Žiline. Zaoberá sa konkurznou agendou, incidenčnými spormi a agendou obchodného registra. Pedagogicky pôsobí na Fakulte práva Paneurópskej vysokej škole v Bratislave, Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity a Justičnej akadémii SR. Vďaka svojej bohatej odbornej praxi, publikačnej a prednáškovej činnosti patrí k vyhľadávaným odborníkom v oblasti konkurzného a obchodného práva.

Vzdelávaciemu podujatiu MS SR pridelilo 4 kreditné body, v rámci ďalšieho vzdelávania správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie.Kontaktná osoba

Ing.Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com


Organizátor