DETAIL KURZU

GDPR - Vzdelávanie Data Protection Officer podľa GDPR

Od:

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Naučíme vás pochopiť pravidlá a povinnosti vyplývajúce z nariadenia GDPR a tiež eliminovať hrozby a riziká, ktorým bude čeliť zodpovedná osoba. Kurz obsahuje praktické príklady zosúladenia spoločnosti s nariadením a kontinuálnou ochranou osobných údajov v obchodných spoločnostiach.

Kurz obsahuje praktické informácie z pohľadu:

 • Špecialistu na implementáciu GDPR
 • Renomovaného právnika
 • Etického heckera

Kurz Zodpovednej osoby Data Protection Officer (DPO) spĺňa prísne medzinárodné požiadavky TÜV SÜD Group a je v súlade s akreditáciou ISO/IEC 17024.

Tvorcovia nariadenia, pri jeho tvorbe vychádzali z ISO/IEC 27001 (riadenie informačnej bezpečnosti), riadenia rizík a elektronickej identifikácie a dôveryhodných služieb podľa eIDAS, v čom predstavujú audítori TÜV SÜD Slovakia európsku odbornú špičku.

Obsah kurzu

Deň 1: Základy ochrany osobných údajov

 • Právny rámec ochrany osobných údajov
 • Kľúčové koncepty, princípy a záväzky
 • Účastníci, role a zodpovednosti
 • Práva dotknutých osôb
 • Kategórie osobných údajov
 • Spracovanie citlivých osobných údajov
 • Bezpečnosť údajov a dátové prenosy
 • Orgán dohľadu
 • Riadenie GDPR v spoločnosti
 • Úlohy DPO
 • Dôvody spracovania a právny dôvod vrátane súhlasu
 • Práva dotknutých osôb a ich implementácia

Deň 2: Ochrana spracovania osobných údajov

 • Návrh riešení vzhľadom na GDPR
 • Technické možnosti na ochranu spracovania OÚ
 • Technické možnosti na zabezpečenie a prenosu OÚ
 • Hodnotenie vplyvu
 • Požiadavky a zodpovednosť
 • Audity podľa GDPR
 • Dozor, donucovacie opatrenia a sankcie
 • Spolupráca s orgánmi na ochranu údajov

Deň 3: Predchádzanie a správa incidentov

 • Monitorovanie bezpečného spracovania
 • Riadenie incidentov
 • Zhromažďovanie dôkazov
 • Proces informovania a mitigácie incidentov

Certifikačná skúška

Cieľová skupina

Zodpovedná osoba podľa nariadenia GDPR môže byť zamestnanec v rámci podniku alebo zodpovedná osoba, určená pre skupinu podnikov/subjektov.

 • Riaditelia a manažéri
 • Štatutári a prokuristi
 • Personalisti
 • Právnici
 • Manažéri IT oddelení, CISO, CIO alebo CRO
 • Vymenovaní DPO
 • Profesionáli, venujúci sa PRIVACY
 • Štátni úradníci, zamestnanci verejnej sféry
Certifikát Certifikát pre Zodpovednú osobu Data Protection Officer (DPO) Poznámka k cene

Klienti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. majú zľavu 15% z ceny školenia

Kontaktná osoba

Ing. Gabriela Barzíková
+421 2/482 912 07
gabriela.barzikova@tuv-sud.sk

Hodnotenie
Organizátor