Riešenie konfliktov v škole z pozície riadiaceho zamestnanca

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Udržiavanie profesijných kompetencií potrebných na výkon riadiacich činností v oblasti riešenia konfliktov.

Cieľová skupina

Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec v kariérovej pozícii riaditeľ, zástupca riaditeľa, hlavný majster odbornej výchovy, vedúci vychovávateľ a vedúci odborného útvaru, ktorý spĺňa kvalifikačný predpoklad vzdelania v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 437/2009 Z. z.

Obsahová náplň

  1. Tematický celok: Konflikt
  2. Tematický celok: Riešenie konfliktov
  3. Tematický celok: Komunikácia ako prostriedok pri riešení konfliktov
  4. Tematický celok: Neverbálna komunikácia a konflikty
  5. Tematický celok: Vedúci riadiaci zamestnanec ako mediátor

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Elena Skalská
tel:
+421 2/501 177 *** zobraziť

mobil:
+421 903 439 *** zobraziť

email:
elena.skalska@... zobraziť


Adresa
Odbojárov 10/a, 831 04 podľa záujmu

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/501 177 *** zobraziť

email:
cdv@... zobraziť

web: www.cdv.uniba.sk

Adresa
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Odbojárov 10/A, P.O.Box 98, Bratislava 25 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)