DETAIL KURZU

Riešenie konfliktov v škole z pozície riadiaceho zamestnanca

Od:

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského

Bratislava

Popis kurzu

Udržiavanie profesijných kompetencií potrebných na výkon riadiacich činností v oblasti riešenia konfliktov.

Obsah kurzu

  1. Tematický celok: Konflikt
  2. Tematický celok: Riešenie konfliktov
  3. Tematický celok: Komunikácia ako prostriedok pri riešení konfliktov
  4. Tematický celok: Neverbálna komunikácia a konflikty
  5. Tematický celok: Vedúci riadiaci zamestnanec ako mediátor

https://cdv.uniba.sk/…zamestnanca/

Cieľová skupina

Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec v kariérovej pozícii riaditeľ, zástupca riaditeľa, hlavný majster odbornej výchovy, vedúci vychovávateľ a vedúci odborného útvaru, ktorý spĺňa kvalifikačný predpoklad vzdelania v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 437/2009 Z. z.

Kontaktná osoba

Mgr. Elena Skalská
+421 2/501 177 19
elena.skalska@cdv.uniba.sk

Hodnotenie
Organizátor