Detail kurzu

Skoncujte so strachom z hovorenia pred ľuďmi a svoju reč si začnite užívať (3 sedenia - individuálne)

Espiral, s.r.o.

Popis kurzu

Individuálny prístup – intenzívny tréning len Vy a kariérny kouč/lektor – Na objednávku

 • Strach, trému a stres, to sú všetko emócie, ktoré už poznáte…

Poďte si od teraz každú komunikáciu, interakciu s inými ľuďmi, svoj život užiť!

Potrebujete?

 • Naučiť sa skoncovať s trémou, strachom, ktorý Vás paralyzuje
 • Autenticky a s ľahkosťou vyjadrovať myšlienky, na ktorých vám záleží
 • Vycibriť Vašu schopnosť rozprávať pred ľuďmi, viac si veriť, bez toho aby záležalo na type publika, na tom, či ste za stolom, či na pódiu, alebo na stretnutí známych
 • Zapojiť sa do ľubovoľných rozhovorov, ktorým doteraz vždy „šéfovali“ výrazní extroverti

Áno? Tak tento transformačný tréning je práve pre Vás

Pod vplyvom zážitkového individuálneho NLP tréningu, získate sebaistotu a schopnosť využívať naučené, ako pri prezentovaní, tak pri úspešnom zvládaní svojej každodennej práce:

 • Objavíte u seba schopnosti, o ktorých ste ani netušili
 • Začnete využívať všetky vnútorné zdroje, aby ste si zabezpečili prezentačné schopnosti, po akých túžite
 • Docielite výrazne zlepšenie Vášho prejavu
 • Zvládanie vypätej situácie, práca s námietkami, sa stanú pre Vás vítanou výzvou

Účastníci kurzov odchádzajú s novou pracovnou i životnou energiou, plní nadšenia a pripravení na zmeny.

Obsah kurzu

„Ľudí robí výrečnými nadšenie a sila ducha.“ [Marcus Fabius Quintilianus]

3 intenzívne stretnutia, v trvaní á 4 hod. (rozstup cca 2–3 týždne) Čomu sa budeme venovať?

 • Porozumieme tomu, ako sa Vám to dialo, ako nastupovala tréma pred, či počas vystúpenia (porozumenie prináša schopnosť byť všímavý/bdelý v komunikácii a umožňuje konať v náš prospech)
 • Naučíme sa, ako skoncovať s katastrofickými scenármi raz a navždy
 • Objavíme Vaše triumfy a vytvoríme nové pozitívne „kotvy“, uvoľníme obmedzujúce a deštruktívne tvrdenia, či presvedčenia, ktoré limitovali Váš výkon
 • Naučíme sa, ako sa nastaviť na úspech, spoznáme silu vizualizácie
 • Vaše vedomosti a zručnosti obohatíme o tipy ako nie len PREKONAŤ trému a strach z vystupovania, či argumentácie, ale ako jej predísť a túto vedomosť aplikovať na ľubovoľné oblasti vo Vašom živote, na ktorých Vám veľmi záleží
 • Naučíme sa, ako trénovať a zabezpečiť si rýchlu relaxáciu mysle, svalov a ciev, pred záťažovou situáciou, aby ste si tak zabezpečili nie len dostatočné okysličenie mozgu a kontrolu nad sebou, ale tiež aby ste si vedeli zabezpečiť dobrú náladu a svoju reč si skutočne užívali

Je fajn vedieť, že ak máme problém s trémou, či strach z vystúpenia, ľubovoľný strach, vôbec nemusí súvisieť s profesiou, nadaním, či tým, že sme hanbliví, či introvertní. Tréma sa môže objaviť aj celkom nečakane až v neskoršej fáze života. S ľahkosťou odložíte „masku umelej suverenity“, ktorú nasadzujú mnohí, s mylnou vierou, že to takto robia tí úspešní“.

Je úžasné, že chcete svojim stavom čeliť, že necúvate, mnohí ľudia sa v dôsledku trémy uzavrú do seba a odsúvaním problému celý stav iba zhoršujú. Keď si však nechajú strach a úzkosť prerásť cez hlavu, skôr či neskôr ich plne paralyzujú.

3. stretnutie:

 • Nácvik improvizovanej a pripravenej reči, s rozmanitými zadaniami, emóciami / odprezentovanie so spätnou väzbou
 • Osvojenie si účinných prezentačných techník a postupov
 • Nácvik premostení, kladenia silných otázok v prezentácii, tréning reakcií na námietky, používanie vybraných slov a slovných spojení pri účinnej argumentácii
 • Zásady dobrej prezentačnej techniky, ako vytvoriť dobrý prvý dojem a získať si poslucháčov
 • Magická rétorika a sila neverbality v prezentácii; reč tela, gestá, postoje a práca s hlasom, skladba presvedčivej reči
 • Silný a pevný postoj, sebaistý pri sedení, hlasitosť, dynamika reči, očný kontakt
 • Zachovať ľudskosť a byť silný a pevný v prejave
 • Reč tela – nácvik a odborné poradenstvo týkajúce sa neverbálnej komunikácie pozorovaním, trénovaním
 • Príprava pred prezentáciou, čomu všetkému sa treba venovať
 • Typy poslucháčov podľa NLP, ingrediencie dobrej prezentácie, naplnenie očakávaní
 • Tipy-triky, na čo si dať pozor alebo „zásady zlej prezentácie“

Forma vzdelávania:

 • Koučing
 • NLP techniky
 • Relaxačné a meditačné techniky
 • Mini-prednáška, trénovanie, demonštrácia a simulácia, diskusia, interakcia, koučovací prístup
 • Súčasťou budú špeciálne cvičenia, úlohy a domáce zadania, ktoré umožňujú dokonalé prepojenie naučeného s praxou

Rozsah: 3 individuálne stretnutia/á 4 hod 9:00 – 13:00 hod (prípadne 4 hodiny podľa vzájomnej dohody)

Cena zahŕňa:

 • Lektora, kouča
 • Študijné materiály, vrátane elektronických podkladov slúžiacich pre ďalší seba-rozvoj
 • Občerstvenie

Cieľová skupina

Ktokoľvek, kto túži skoncovať s trémou, strachom z hovorenia pred ľuďmi, strachom všeobecne, chce byť vždy IN a pripravený uspieť

Poznámka k cene

298,-€/1 sedenie/1 os

Hodnotenie
Organizátor