Vzdelávanie k udržateľnému rozvoju

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Workshop sa zaoberá cieľmi udržateľného rozvoja rozpracovanými v Agende 2030. Ďalej predstaví on-line vzdelávacie materiály k udržateľnému rozvoju pre študentov stredných škôl, ktoré boli vypracované v rámci európskeho projektu eSchool4s. Vypracované moduly sú: Dunaj – rieka spájajúca Európu, Čo je udržateľný rozvoj, Voda, Zmeny klímy, Udržateľná spotreba, Sociálna inklúzia. K on-line platforme a spôsobu spracovania jednotlivých tém je k dispozícii aj použitý didaktický koncept.

Cieľom kurzu je poskytnúť učiteľom stredných škôl vypracované témy zamerané na udržateľný rozvoj a uľahčiť im prípravu na jednotlivé hodiny. Moduly vznikli ako výstup z európskeho projektu, na ktorom pracovali učitelia z 10 krajín Dunajského regiónu. Projekt vychádzal z predpokladu, že on-line materiály a zadania budú pre študentov stredných škôl príťažlivé a forma vzdelávania ich privedie aj k obsahu zameranom na udržateľný rozvoj.

Cieľová skupina

Primárnou cieľovou skupinou sú učitelia stredných škôl, ale nevylučujeme ani pedagógov na iných stupňoch vzdelávania, ktorých téma udržateľného rozvoja zaujíma a chceli by ju ďalej rozvíjať.

Obsahová náplň

Program workshopu:

1/ Úvod – predstavenie cieľov udržateľného rozvoja (Agenda 2030) a ostatné aktivity v tejto oblasti na Slovensku.

2/On-line vzdelávanie – predstavenie kurzu, jeho členenie, tematické moduly a použitý didaktický koncept.

3/ Práca s vybranými modulmi a diskusia o využiteľnosti slovenskými učiteľmi.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Marta Jendeková, MA
tel:
+421 2 4497 *** zobraziť

email:
marta.jendekova@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
02/4497 *** zobraziť

email:
ainova@... zobraziť

web: www.ainova.sk

Adresa
Academia Istropolitana Nova
Prostredná 47/A, Svätý Jur Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)