DETAIL KURZU

BRATISLAVA - Verejné obstarávanie - Základný balíček zručností pre uchádzačov

Od:

OTIDEA s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Cieľom seminára je získať najdôležitejšie informácie o základných znalostiach pre uchádzačov, vrátane zmien. Ako preukazovať splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní za uchádzačov, iné osoby a subdodávateľov a načo si treba dať pri príprave ponuky pozor. Ako správne pripraviť ponuku pri reverznej súťaži. JED v praxi ako ho vyplniť a predložiť. Ako pripraviť revízne postupy. Na čo musíte byť pripravení ak ste zmluvnou stranou.

Obsah kurzu

  • zmeny od novembra 2017 pre prípravu ponúk
  • čo vás čaká a neminie? Budete vedieť správne pripraviť ponuku pri reverznej súťaži?
  • ako sa neJEDovať s JEDom? Existuje plošný formulár, ktorý môžme bez ohľadu na nastavenie súťaže použiť všade? Môžu nás vylúčiť i napriek predloženiu JED? Ako sa brániť?
  • najčastejšie používané podmienky účasti – referencie. Ako na ne? Ako donútiť verejných obstarávateľov uverejňovať naše referencie v zozname?
  • rýchly pohľad na revízne postupy – prečo nemusia byť strašiakom?
  • život zmluvy po podpise s obstarávateľskou organizáciou – kedy a za akých podmienok sa môže meniť? Na čo musíme byť pripravení, keď sme zmluvnou stranou? Môžeme vyžadovať navýšenie ceny?

Cieľová skupina

Kurz je určený pre uchádzačov, ktorí majú možnosť sa brániť voči neférovým podmienkam a krokom obstarávateľských organizácii vo verejnom obstarávaní.

Kontaktná osoba

Adriana Matúšová
+421 914 124 580
vzdelavanie@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor