DETAIL KURZU

Balík PHP profesionál (PHP I., PHP II.) - tvorba dynamických www stránok

Od:

IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Kurz je určený pre začínajúcich programátorov a vývojárov www stránok a web aplikácií, ktorí sa chcú naučiť dokonalejšie a hlavne modernejšie programovať webstránky. PHP je skriptovací jazyk, určený na tvorbu dynamických www stránok, pracujúci na strane servera, čo poskytuje neobmedzené možnosti pri vytváraní skriptov, pracovať s databázou. U záujemcu o školenie sa predpokladá základná znalosť HTML.

Obsah kurzu

PHP I. základy

Úvod do tvorby webstránok
 • Problematika tvorby webstránok, trendy a novinky
 • Apache Server
 • Inštalácia a princíp funkčnosti lokálneho servera, nastavenie
 • Základné funkcie PHP
 • Rozdiel medzi PHP a HTML
 • Prvá aplikácia na výpis textu na obrazovku
 • Príkaz ECHO
Práca s textom
 • Formátovanie
 • Generovanie HTML kódu pomocou PHP
Premenné v PHP
 • Typy premenných
 • Globálne premenné
 • Polia a konštanty
 • Superglobálne premenné
Práca s premennými prehliadača
 • Direktívy POST a GET
 • Príkazy INCLUDE, REQUIRE princíp tvorby modernej web stránky
Aplikácia fungujúca na modernom princípe
 • Praktický príklad
Cykly v PHP
 • Konštrukcia jazyka
 • Vysvetlenie cyklov FOR, WHILE, DO .. WHILE
 • Príklad a využitie cyklov v praxi
Práca s formulármi
 • Typy formulárových prvkov
 • Tvorba HTML formulárov
 • Čítanie dát z formulára a výpis na obrazovku
Práca so súbormi
 • Čítanie zo súboru
 • Zápis do súboru
 • Tvorba súborov ako databázy pre ukladanie dát
 • Čítanie záznamov
 • Práva súborov
 • Ostatné funkcie pre prácu so súbormi, mazanie, kopírovanie, premiestňovanie
Možnosti tvorby
 • Vytvorenie ankety
 • Vytvorenie počítadla návštev
 • Vytvorenie knihy návštev

PHP II. pokročilý

Podrobné nastavenie APACHE servera
 • Konfigurácia a parametre APACHE servera – httpd.conf
 • ServerRoot
 • Port servera
 • Adesa servera
 • Moduly
 • DocumentRoot
 • Nastavenie
 • Logovanie
 • Chybové hlášky
 • ErrorDocument
Nastavenie PHP – php.ini
 • Register globals
 • Nastavenie emailov
 • Externé knižnice
Tvorba nových funkcií v PHP
 • Význam
 • Používanie
 • Vkladanie do stránok
 • Tvorba nových funkcií
Bezpečnosť PHP skriptov, proti HACKnutiu stránok
 • XSS
 • SQL injections
 • Rôzne typy dátových injekcií
 • Praktické príklady a ukážky (ne)bezpečnosti stránok
 • INCLUDE a bezpečnosť INCLUDovania súborov
Tvorba aplikácie s využitím všetkých doterajších poznatkov
 • Cvičenie
Zabezpečovanie vlastných stránok a skriptov
 • Ochrana premenných
 • Ochrana formulárov
Používanie súborov na odkladanie – čítanie údajov
 • Princíp funkčnosti jednoduchej databázy
 • Tvorba databázy na súboroch
 • Vkladanie údajov
 • Čítanie údajov
 • Odstraňovanie a editácia údajov
Tvorba malej databázovej aplikácie
 • Cvičenie
Ochrana databázových súborov
 • Módy súborov
 • Typy súborov
 • Iné spôsoby ochrany dátových súborov
Superglobálne premenné – SESSION
 • Úvod do superglobálnych premenných
 • Princíp a využitie
 • Deklarácia
 • Tvorba a používanie superglobálnych premenných
 • Príklad a praktická ukážka
Superglobálne premenné – COOKIE
 • Úvod do superglobálnych premenných
 • Princíp a využitie
 • Deklarácia
 • Tvorba a používanie superglobálnych premenných
 • Príklad a praktická ukážka
Porovnanie COOKIE a SEESION Zabezpečovanie stránok, vylepšovanie príkladov
 • Anketa, kniha návštev a pod.
Tvorba praktických príkladov
 • Prihlasovanie užívateľov na stránkach pomocou superglobálnych premenných SESSIOS
 • Email, posielanie emailov pomocou PHP
 • Formátovanie emailov
HTTP hlavička
 • Princíp
 • Vlastnosti
 • Čítanie z hlavičky
 • Modifikácia pomocou funkcie HEADER
 • Rôzne typy HTTP hlavičiek
Hlavné serverové premenné
 • Princíp
 • Vlastnosti
 • Čítanie z premenných
Dynamické generovanie obrázkov
 • Práca a funkcie GD knižnice
 • Funkcie na prácu s obrázkami
 • Generovanie JPG, PNG a GIF obrázkov
 • Príklad „captcha“
Externé knižnice PHP
 • Práca s rôznymi typmi súborov
Generovanie dokumentov
 • Generovanie a tvorba MS Word dokumentov
 • Generovanie a tvorba MS Excel dokumentov
Tvorba a princíp redakčných systémov pre správu webstránok
 • Základné princípy
 • Ukážky z tvorby lektora
 • Aplikovanie a tvorba rôznych modulov na základe požiadaviek účastníkov
 • Implementácia online WYSIWYG editora
Nové možnosti formulárov
 • Práca s formulárom
 • Kontrola a zabezpečenie formulárov
FTP a webhosting
 • Prenos súborov pomocou FTP protokolu na webserver
 • Webhosting, ponuka a služby slovenského webhostingu

PHP III. práca s MySQL databázou

Úvod to databázových systémov
 • Čo je to databáza
 • Rozdiel medzi databázou, tabuľkou a údajmi
 • Pojem relácia, princíp relačnej databázy
 • Tvorba a návrh prvej skúšobnej databázy
 • Dátové typy
Úvod do MySQL
 • Inštalácia
 • Nastavenie
 • Spustenie MySQL servera
 • Pripojenie sa na konzolu
Základné pojmy pre MySQL, práca s príkazovým riadom
 • Tvorba databáz
 • Tvorba tabuliek
 • Záznamy
 • Relácie
 • Tvorba tabuliek
 • Mazanie tabuliek
 • Vlastnosti tabuliek
Koncept, architektúra databázy a tabuliek prostredí PHP MyAdmin
 • Postup pri návrhu databázy
 • Tvorba a návrh databáz
 • Tvorba tabuliek
 • Tvorba indexov
 • Editácia a úprava a správa tabuliek
SQL syntax
 • Úvod do problematiky, princíp funkčnosti
 • Základné príklady jazyka
 • Základné operácie CREATE, SELECT, INSERT, UPDATE, ALTER TABLE
MySQL a PHP
 • Základné funkcie pre komunikácii
 • Zadávanie dotazu
 • Spracúvanie dát v PHP

Cieľová skupina

začiatočník

Kontaktná osoba

Jana Rievajová
+421 2/492 030 80
info@itlearning.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Zarezervovať