DETAIL KURZU

Corel Draw! I. - základy

Od:

IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Počítačový kurz Corel Draw! I. – základy je určený všetkým záujemcom, ktorí sa chcú naučiť pracovať so špičkovým vektorovým grafickým editorom Corel Draw! Cieľom počítačového kurzu je naučiť sa základné, ale aj rozširujúce možnosti programu, podrobnejšie sa zaoberať výrobou a návrhom akejkoľvek vektorovej akejkoľvek grafiky.

Obsah kurzu

Úvod do počítačovej grafiky
 • Základné princípy
 • Rastrová grafika
 • Vektorová grafika
Úvod do programu CorelDraw!
 • Využitie programu v praxi
 • Nastavenie programu
 • Pracovná plocha
 • Ukotviteľné panely
Nastavenie papiera – pracovnej plochy
 • Veľkosť papiera, rozloženie
 • Práca so stránkami
 • Nastavenie rozmerových jednotiek
 • Krok pohybu
 • Nastavenie odsadzovania duplikátu
 • Nastavenie vykresľovania objektov
 • Zarovnávanie a prichytávanie objektov
Správa súborov a objektov
 • Základy prístupu k súborom
 • Možnosti ukladania, export
 • Záložné kópie, nastavenie
Základy práce s objektmi
 • Všeobecne o objektoch
 • Kreslenie objektov
 • Výber objektov
 • Základné úpravy objektov
 • Usporiadanie a spojovanie objektov
 • Základy farby
 • Vytváranie a použitie obrysov, orámovanie
 • Výplň, štýl výplne
 • Výplňové vzory
 • Úprava a navrhovanie
Kótovanie objektov, tvorba technických dokumentácii
 • Možnosti kótovania
 • Typy čiar
 • Vkladanie kótovacích čiar
 • Uhlové kótovanie
 • Vkladanie popisov
Vrstvový model
 • Práca s vrstvami
 • Prenášanie vrstiev
 • Poradie vrstiev
 • Grupovanie vrstiev
Práca so štýlmi
 • Pojmy a možnosti
 • Automatizácia práce
Základy práce s objektmi
 • Kopírovanie objektov
 • Pozícia objektov
 • Duplikácia
 • Mazanie
Pravítka, vodiace čiary, mriežka
 • Práca s pravítkom, nastavenie pravítka
 • Vkladanie vodiacich čiar
 • Správca vodiacich čiar
 • Zobrazenie mriežky
 • Nastavenie mriežky
Práca s textom
 • Základy vkladania textu
 • Možnosti textu, formátovanie
 • Funkcia prepojovania textu
 • Úprava textových prvkov
 • Otáčanie textu
Práca so špeciálnymi znakmi – symboly
 • Vkladanie symbolov
 • Správa symbolov
Ďalšie úpravy objektov
 • Pretváranie objektov
 • Rezanie objektov – nástroj guma, nástroj nožík
 • Uzly
 • Perspektíva
Práca s výplňou
 • Plná výplň, vlastná farba
 • Prechodová výplň, možnosti, nastavenie
 • Textúrová výplň
 • Vzorová výplň
 • Postskriptová výplň
Efekty
 • Interaktívny prechod
 • Kontúra
 • Deformácia
 • Tieň
 • Interaktívna obálka
 • Vysunutie
 • 3D
 • Priesvitnosť
Možnosti tlače a exportu
 • Tlačový výstup
 • Separácia
 • Nastavenie tlače
 • Export a publikácia do PDF
Práca s rastrom
 • Import rastrov
 • Nastavenie importovaných rastrov
Tvarovanie objektov
 • Rezanie
 • Prienik
 • Rozdiel

Cieľová skupina

začiatočník

Kontaktná osoba

Jana Rievajová
+421 2/492 030 80
info@itlearning.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Zarezervovať