Detail kurzu

Úvod do všeobecného programovania - základy programovania

IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.

Popis kurzu

Počítačové školenie je určené pre začiatočníkov v oblasti programovania. Jeho cieľom je oboznámiť účastníkov so všeobecnými postupmi pri programovaní, objasňuje základné pojmy a techniky v oblasti algoritmizácie a základnú prácu s výrazmi a operátormi. Školenie je akousi vstupnou bránou do sveta programovania a nezameriava sa na konkrétny programovací jazyk, ale popisuje všeobecné možnosti, prehľad v oblasti programovacích jazykov, ktoré sú použiteľné v rôznom spektre programovacích a skriptovacích jazykov.

Obsah kurzu

- základné pojmy - vstupy a výstupy úlohy - program - algoritmus - kompilácia - debugging - algoritmizácia - analýza problému - sekvencia - selekcia - interakcia - vývojový diagram - riadiace štruktúry - podmienka - vetvenie - cyklus - údajové štruktúry - premenná - dátový typ - pole - programovacie jazyky a ich prehľad - obecný zápis syntaxe - práca s výrazmi - výrazy a operátory - práca s číslami - práca s textovými reťazcami - logické výrazy - binárna sústava - príklady

Cieľová skupina

začiatočník

Kontaktná osoba

Jana Rievajová
02/49 20 30 80
info@itlearning.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať