Spotrebiteľské balenie výrobkov

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Výklad zákon o metrológii

Cieľová skupina

pre zamestnancov baliarní a organizácií, ktoré dovážajú do EÚ označené spotrebiteľské balenie výrobkov

Obsahová náplň

  • Základné pojmy spotrebiteľského balenia výrobkov (SBV)
  • Európske smernice v oblasti SBV
  • Prehľad legislatívy v oblasti SBV
  • Novela vyhlášky č. 207/2000 Z. z. (vyhláška č. 381/2008 Z. z.)
  • Základné štatistické metódy pre SBV
  • Aktivity WELMEC a OIML v oblasti SBV
  • SBV a Slovenský metrologický inšpektorát

Lektor:
Ing. Schreier, PhD., Ing. Mazúr, RNDr. Fíra, PhD.

Typ a platnosť osvedčenia:
Potvrdenie o absolvovaní kurzu

Termíny kurzov

21.11.2017

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 8 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Palouová
mobil:
+421 902 220 *** zobraziť

email:
palouova@... zobraziť


Adresa
Karloveská 63, 842 55 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/602 945 *** zobraziť

mobil:
0902 22 *** zobraziť

email:
palouova@... zobraziť

web: www.smu.sk

Adresa
Slovenský metrologický ústav
Karloveská 63, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)