Detail kurzu

Logistik Expert

IPA Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

 • Nadobudnutie komplexných poznatkov o materiálových a logistických tokoch a štíhlych logistických systémoch.
 • Získanie systémových a strategických pohľadov na riadenie logistických procesov.
 • Praktické odporúčania z oblasti aplikácie štíhlych logistických koncepcií.
 • Vyskúšanie si aplikácie logistických princípov na tréningovej hre a na viacerých prípadových štúdiách.
 • Možnosť inšpirovať sa počas exkurzie vo firme.
 • Počas štúdia budeme riešiť konkrétne problémy z Vašich firiem a to tak, že budeme prispievať rôznymi nápadmi a riešeniami nielen zo strany IPA Slovakia, ale i odborníkov z praxe a výmenou skúseností medzi zúčastnenými firmami.
 • Šetríte a zarábate už počas štúdia a to formou bezplatných konzultácii s lektormi.
 • Stretnete sa so špičkovými odborníkmi z oblasti logistiky.
 • Nejde o jednostrannú komunikáciu a prezentáciu zo strany lektorov, ale o aktívnu výmenu informácii a pomoc pri riešení konkrétnych problémov.
 • Prístup do IPA Klubu, kde nájdete vždy viac zaujímavých informácií z oblasti logistiky.
 • Ročné predplatné časopisu Průmyslové inženýrství.

Obsah kurzu

1. Úvod do logistiky 25 – 26. 4. 2019 (8:30 – 16:00)

 • Rozdelenie logistiky, základné princípy a metódy
 • Základné logistické ukazovatele
 • Základné analýzy v oblasti logistiky
 • Audity logistických systémov
 • VSM – Mapovanie toku hodnôt
 • Nové trendy v logistike

2. Projektovanie logistických systémov 28. – 29. 5. 2019 (8:30 – 16:00)

 • Materiálové a logistické toky, layouty – ako projektovať materiálové a logistické toky, kde hľadať úzke miesta, ako správne navrhnúť layout
 • Informačné toky
 • Technické prostriedky
 • Dimenzovanie logistických systémov – čo je to logistický systém, ako správne nadimenzovať logistické systémy
 • Simulácia – základné princípy simulácie, prečo práve simulácia, zostavenie modelu a jeho verifikácia, príklady a prínosy

3. Optimalizácia logistických systémov 13. – 14. 6. 2019 (8:30 – 16:00)

 • Znižovanie stavu zásob – funkcie zásob, dôležitosť ich riadenia, ako správne hodnotiť ich stav, aké opatrenia je možné aplikovať
 • Zlepšovanie plnenia termínov
 • Skracovanie priebežných dôb výroby
 • Redukcia logistických nákladov
 • Outsourcing výrobných a logistických procesov – výhody a nevýhody, kroky implementácie, požiadavky na potrebné vstupné dáta, výstupy a prínosy
 • Aké služby sa dajú outsourcovať v rámci logistických činností
 • Meranie prínosov optimalizačných opatrení – ukazovatele efektívnosti, logistické ukazovatele, ako merať výkonnosť a prínosy outsorcovaných služieb, vyhodnotenie nákladov a zazmluvnenie ich výšky

4. Štíhle logistické systémy 17. – 18. 9. 2019 (8:30 – 16:00)

 • Synchronizácia logistických procesov
 • Systémy interných a dodávateľských milk – run okruhov
 • Kľúčové pravidlá pre dodávateľov v milk run systéme
 • Využívanie milk run systému pre vzdialených dodávateľov
 • Ako funguje systém vysokozdvižných vozíkov
 • Zavádzanie štíhleho logistického konceptu na mieru zákazníka
 • Systémy pre riadenie pohybu materiálu
 • Dôsledky štíhlej logistiky pre plánovanie a rozvrhovanie výroby

5. Informačné systémy v logistike 29. – 30. 10. 2019 (8:30 – 16:00)

 • Plánovanie a riadenie výroby
 • IS a jeho základné funkcie
 • Spôsoby analýzy dát
 • CRM a SCM manažment
 • Vhodné nástroje pre digitálny podnik a jeho efektívne riadenie
 • Operatívne plánovanie výroby a podnikový systém plánovania
 • MRP a rozvrhovanie výrobných operácií
 • Riadenie toku dokumentov a čiarové kódy, RFID
 • Tréningová hra aplikácie princípov logistických systémov
 • Hra Technic – Štíhla výroba a logistika Vám pomôže jednoducho a rýchlo pochopiť princípy mapovania toku hodnôt, ťahových systémov riadenia, vizualizácie, štandardizácie, skladového manažmentu a iných princípov štíhlej výroby a logistiky

6. Komunikácia pri budovaní partnerstva s dodávateľmi 26. – 27. 11. 2019 (8:30 – 16:00)

 • Poznať zásady a špecifiká so zákazníkom, so zameraním na interného zákazníka
 • Uvedomenie si odberateľsko – dodávateľského vzťahu medzi internými zákazníkmi
 • Poznať základný komunikačný model a rozumieť princípom jeho fungovania
 • Poznať princípy dávania a prijímania spätnej väzby internému zákazníkovi
 • Poznať základný komunikačný model, jeho zložky a chápať jeho úskalia
 • Rozumieť princípom aktívneho počúvania a chápať jeho dôležitosť v komunikácii s interným zákazníkom
 • Poznať vlastný štýl poznávania a prijímania informácií a rozumieť iným štýlom, chápať interpersonálne odlišnosti
 • Rozumieť, ako emócie pomáhajú, resp. bránia komunikácii
 • Mať možnosť sebapoznania a sebareflexie

Cieľová skupina

 • stredný manažment,
 • manažéri nákupu a logistiky,
 • vedúci odboru logistiky,
 • vedúci nákupu a skladového hospodárstva,
 • vedúci výroby,
 • priemysloví inžinieri
Poznámka k cene

VÝHODNEJŠIA CENA: 2-3 účastníci - Zľava 5 % (zľavový kupón A648-749A-C02E), 4 a viac účastníkov - Zľava 10 % (zľavový kupón A7DB-CB9C-65D2). Zľavu získate uvedením zľavového kupónu pri registrácii na stránke www.ipaslovakia.sk a www.ipaczech.cz.

Kontaktná osoba

Zuzana Lendvayová
+421 41/239 90 80
info@ipaslovakia.sk

Hodnotenie
Organizátor