Detail kurzu

Popis kurzu

 • Aké sú princípy štíhlej výroby? V čom sa líšia od bežnej výroby?
 • Ako zaviesť systém riešenia problémov?
 • Ako si zmapovať vybraný proces a identifikovať v ňom príležitosti na zlepšenie?
 • Ako zlepšiť kvalitu a spoľahlivosť na pracovisku?
 • Ako štandardizovať postupy a organizovať pracoviská?
 • Ako zlepšiť dostupnosť a flexibilitu zariadení?
 • Ako znižovať časy na prestavovanie liniek?
 • Ako zabezpečiť plynulý tok, redukovať zásoby a to i v zákazkovej výrobe?
 • Ako koncepčne vytvárať štíhly layout a kam sa dá dostať?
 • Ako zavádzať princípy ťahu do výroby?
 • Ako zavádzať „štíhly" logistický koncept?
 • Ako zaviesť Lean v podniku?

Obsah kurzu

1. POROZUMENIE PRINCÍPOM ŠTÍHLEJ VÝROBY

 • Motívy k zavádzaniu štíhlej výroby
 • Prečo je stále Lean aktuálny?

  · Aký to má zmysel?

  · Chcú to zákazníci? Manažment?

 • Rozvoj flexibility podniku

  · 10 tried flexibility

 • Základné princípy štíhlej výroby
 • Definovanie hodnoty z pohľadu zákazníka verzus plytvanie

  · Lean pohľad na tok hodnoty

  · Vlastnosti dobre navrhnutého procesu

  · 3 prekážky Lean

  · Môže byť Lean len o eliminácii plytvania a znižovaní nákladov?

  · Prečo Lean nie vždy funguje tak, ako je to v definíciach?

 • Budovanie štíhleho výrobného systému

  · Toyota Production System a iné

 • 5 krokov k štíhlemu podniku
 • Výber vhodných metód štíhlej výroby

  · Typické metódy Lean

  · Nepreháňajte to s metódami

 • Ukážky z praxe

2. SYSTEMATICKÉ ODSTRAŇOVANIE PLYTVANIA Z PROCESOV

 • Nastavenie citlivosti zberu a riešenia problémov
 • Shopfloor manažment – Zber a riešenie denných problémov
 • Systém riešenia problémov. Náhodné, chronické problémy. Organizácia zlepšovania.
 • PDCA cyklus
 • Nástroje pre analýzu príčin problémov
 • Nástroje generovania riešení

3. MAPOVANIE TOKU HODNÔT – IDENTIFIKÁCIA PRÍLEŽITOSTÍ K ZLEPŠOVANIU

 • Základné ukazovatele a metriky Lean
 • Výber predstaviteľa pre mapovanie
 • Mapovanie toku hodnôt – súčasný stav
 • Rozbor operácie z pohľadu pridanej hodnoty / Value added
 • Dostupnosť a spôsobilosť pracovísk
 • Mapovanie prerušení materiálového toku a ich príčin
 • Vyhľadávanie plytvaní v informačnom toku
 • Identifikácia príležitosti k zlepšeniu v mape súčasného stavu
 • Základné princípy pre transformáciu / Value Stream Design
 • Definícia harmonogramu zmeny

4. ŠTÍHLE PRACOVISKO – ZVÝŠENIE SPÔSOBILOSTI PRODUKTIVITY

 • Koncept štíhleho pracoviska
 • Vizualizácia na pracovisku
 • Organizácia pracoviska – 5S
 • Usporiadanie pracoviska v súlade s ergonomickými princípmi
 • Základné princípy ekonómie pohybov, zjednodušovani­e práce
 • Štandardizácia pracovných postupov SOP, One Point Lesson
 • Zavádzanie prvkov LCA Low Cost Autonomation
 • Kvalita v procese, riadenie parametrov procesu
 • Eliminácia chýb – Poka Yoke

5. ŠTÍHLE ZARIADENIE – ZVÝŠENIE DOSTUPNOSTI A FLEXIBILITY

 • Koncept štíhleho zariadenia
 • Identifikácia a meranie strát na zariadení OEE
 • Zvyšovanie produktivity zariadení TPM
 • Znižovanie časov na prestavenie – SMED, OTED
 • Optimalizácia výrobných dávok
 • Základné prvky autonómnej údržby

6. ZAVÁDZANIE PLYNULÉHO TOKU

 • Princípy využitia plynulého toku, one piece flow, FIFO
 • Flexibilita a bunková výroba
 • Segmentácia výroby
 • Analýza materiálových tokov
 • Základné princípy štíhleho layotu a ako správne postupovať
 • Princípy projektovania montážnych liniek
 • Vyvažovanie liniek
 • Štandardizovaná práca

7. APLIKÁCIA ŤAHOVÝCH PRINCÍPOV RIADENIA

 • Systémy plánovania a riadenia zákazkovej výroby (časový horizont, ťah vs tlak)
 • Zákaznícke požiadavky verzus bod rozpojenia výroby
 • Balancovanie kapacít vo výrobe
 • Princípy plánovania materiálu (MRP, MRPII, APS)
 • Návrh a možnosti využitia Kanban, Supermarket
 • Riadenie úzkych miest Conwip, DBR, LOC
 • Rozvrhovanie výroby Heijunka / Leveling
 • Dielenské plánovanie a riadenie výroby , spôsoby zberu údajov z výroby

8. ZÁKLADY ŠTÍHLEJ LOGISTIKY

 • Základy štíhlej logistiky, logistické koncepty
 • Milk run – zásobovanie pracovísk
 • Zavádzanie štíhleho logistického konceptu
 • Trendy v logistike (skladovej a internej) za posledné 2 roky

9. IMPLEMENTÁCIA ŠTÍHLEJ VÝROBY V PODNIKU

 • Ako navrhovať nový Value stream – rekapitulácia princípov zo štúdia Lean expert
 • Ako postupne implementovať Lean v podniku
 • Ako pripraviť projekt implementácie Lean
 • Akú sú prvé praktické kroky implementácie Lean
 • Ako ďalej rozvíjať Lean?
 • Ako organizovať Lean v podniku
 • Ako sa vyhnúť najčastejším chybám pri implementácií Lean
 • Ako urobiť z Lean systém kontinuálneho zlepšovania
 • Prezentácia A3 zlepšení
 • Záverečný test a diskusia

Cieľová skupina

 • riaditelia výroby a vedúci prevádzok,
 • riadiaci pracovníci,
 • procesní a priemysloví inžinieri,
 • Lean manažéri
Poznámka k cene

VÝHODNEJŠIA CENA: 2-3 účastníci - Zľava 5 % (zľavový kupón A648-749A-C02E), 4 a viac účastníkov - Zľava 10 % (zľavový kupón A7DB-CB9C-65D2). Zľavu získate uvedením zľavového kupónu pri registrácii na stránke www.ipaslovakia.sk a www.ipaczech.cz.

Kontaktná osoba

Zuzana Lendvayová
+421 41/239 90 80
info@ipaslovakia.sk

Hodnotenie
Organizátor