DETAIL KURZU

Neistoty - základný kurz

Od:

Slovenský metrologický ústav

Bratislava

Popis kurzu

Zvyšovanie odbornosti v oblasti merania.

Obsah kurzu

  • Súčasný stav stanovenia neistôt v meraní, kalibrácii, overovaní a skúšaní
  • Normy a normatívne dokumenty
  • Postupy stanovenia neistôt podľa GUM a EA
  • Zákon šírenia neistôt
  • Koeficient rozšírenia a efektívny stupeň voľnosti
  • Zákon šírenia rozdelení Monte Carlo
  • Modely kalibrácie
  • Kalibračné a skúšobné certifikáty
  • Nové trendy v stanovení neistôt

Cieľová skupina

Kurz je určený pre zamestnancov kalibračných a skúšobných laboratórií.

Certifikát Potvrdenie o absolvovaní kurzu Poznámka k cene

SMU je platiteľom DPH iba pre podnikateľskú činnosť

Kontaktná osoba

Palouová
+421 902 220 721
palouova@smu.gov.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať