Detail kurzu

ONLINE - Dodávatelia - Ako pripraviť ponuku na verejnú zákazku v ČR – praktický workshop

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Praktický workshop vás pripraví na podanie ponuky v Českej republike. Ukážeme si cez aké portály sa podávajú ponuky a aké sú nástrahy povinnej elektronickej komunikácie podľa českého zákona o zadávaní verejných zákaziek. Prejdeme si najtypickejšie požiadavky kvalifikácie a ako je ako dodávateľ zo Slovenska splníte. Na praktických príkladoch si ukážeme ako ponuky pripraviť, ako a kedy používať Jednotné európske osvedčenie pre verejné zákazky, ako a kedy predkladať doklady v originálnej podobe a ako preukázať skutočných vlastníkov vašej spoločnosti. Ukážeme, akým spôsobom budete podpisovať zmluvu a ako bude prebiehať jej zverejnenie. Na záver sa krátko zastavíme aj u možností, ktoré máte, keď zákazka nejde podľa Vašich predstáv a je potreba sa proti krokom zadávateľ brániť.   

Po tomto workshope Vás už v Čechách vo verejných zákazkách nič neprekvapí.

Obsah kurzu

Ako podať ponuku na verejnú zákazku v ČR:

1) Elektronické nástroje a ako podať ponuku

2) Elektronická komunikácia so zadávateľom

3) Rozbor typických požiadaviek zadávateľa

4) Kvalifikácia a akými doklady ju preukazovať (vrátane JED)

5) Priebeh zadávacieho konania z pohľadu dodávateľa

6) Úkony vybraného dodávateľa (originály dokladov ku kvalifikácii a preukázanie skutočného vlastníka)

7) Uzatvorenie zmluvy

8) Možnosť obrany proti nesprávnemu postupu zadávateľa

Cieľová skupina

uchádzači, dodávatelia o verejné zákazky v ČR

Certifikát Potvrdenie účasti na seminári Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov, online platforma

Kontaktná osoba

Adriana Matúšová
+421 914 124 580
vzdelavanie@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor